Skriv ut

Skräbeån 26 februari

Denna exkursion förlagd till sista helgen i februari får väl numera anses tillhöra traditionerna inom klubben. Likaså temat att ta temperaturen på årstiden. Fortfarande vinter eller har våren börjat? Vintern 2011/2012 var mest en förlängd höst fram till slutet av januari. Sen blev det en kort men intensiv vinterperiod med kall väderlek och isläggning. Detta övergick sen i veckan före exkursionen till västvindar, vårväder och tjällossning. Exkursionsförmiddagen rådde inledningsvis någon minusgrad och strålande solsken.

Ute på udden vid Skräbeåns mynning sträckte sånglärkorna förbi ensamma eller i flock. Ute på Långholmarna stod nyanlända gravänder. Ormvråkar skruvade i den klara luften och enstaka individer föreföll redan dra mot norr. En på en sten sittande rovfågel gav tillfälle till en intressant diskussion. Vilken art? När vi då enats lyfte den och bekräftade resonemanget som lett fram till en fjällvråk. Tyvärr hade vi få arter dyk- och simänder här ute, gräsand och knipa dominerade helt. Likaså saknades smådopping som brukar förekomma ute i mynningen.

Promenaden tillbaka upp mot hjorthägnet gav flera gärdsmygar som bevakade en liten bit vinterrevir längs ån. Arten tycks ha klarat denna vinter betydligt bättre än de två föregående vargavintrarna. Nötväckorna var högljudda och markerade i stället häckningsrevir. Uppe i hjorthägnet hittades flera tofsvipor som rastade ute på gräsfälten. En rödvingetrast, säkerligen en övervintrare, noterades öster om ån.

När då de 24 exkursionsdeltagarna kom tillbaka till Nymölla kvarn summerades de gemensamma ansträngningarna med artlistan som slutade på 45 arter. Det var lite annorlunda än 2011 då den stannade på 31arter. På frågan vilken årstid som gällde denna gång blev svaret unisont. Det är vår!


/Nils Waldemarsson, Bromölla