Skriv ut

Fågelskådningens dag 6 maj (Med svar på tipsrunda och vinnarna)

Antalet besökare på Håslövs ängar detta år uppgick endast till ett femtiotal personer. Detta antal översteg dock betydligt observerade vadarfåglar under hela förmiddagen. Här har vi förmodligen huvudanledning till den låga besökssiffran. Tyvärr är vår tidigare paradlokal för rödspov och brushane en skugga av sin tidigare skepnad. Orsakssammanhangen bryr naturligtvis alla, såväl oss amatörer som mer professionella aktörer. Att i denna korta betraktelse komma in på alla detaljer i detta låter sig inte göras. Men åtgärder måste vidtas. Det lilla problemet vi har är att vi har få besökare på Fågelskådningens dag.


Hur som helst fanns dock en hel del fågel att se. Totalt så uppgick listan till 60 observerade arter, vilket ligger i linje med de närmast föregående åren. Bland de mer ovanliga arterna måste den rastande småspoven räknas där många besökare fick tillfälle att göra jämförelser med områdets storspovar. Sådana finns det ju dessbättre några kvar i området. Ännu mer udda var den rastande vaktel som lät sig höras strax nordväst om parkeringen. Tidigt datum och udda plats men mycket kan hända på Fågelskådningens dag.

Undertecknad misslyckades tydligen detta år med tipspromenaden. Eller var det så att jag lyckades? Hela 8 personer hade nämligen 13 rätt. Så många skickliga deltagare brukar det inte vara ens när vi varit mångdubbelt fler. Lottdragning bland samtliga med 13 rätt fick göras. Priser av det mer skrymmande slaget kan avhämtas hos kassören Christer Ahlquist efter överenskommelse, tfn 044- 211540. Priser som ej avhämtats före 31/12 2012 tillfaller fågelklubben.

Som vanligt tackar jag såväl besökare som funktionärer för genomförandet av detta traditionella arrangemang.

Nils Waldemarsson

 


Rätt tipsrad för tipsrundan Fågelskådningens dag 6 maj 2012
Fråga    Svar    Kommentar
1           1      Vår minsta uggla är sparvugglan
2           X      6890 tranor räknades in vid Pulken den 26 mars
3           2      Grönfinken drabbades av Trichomonus (Gulknopp)
4           X      Korpen har ökat kraftfull mellan Atlas I och Atlas II
5           1      Rördrom är en av årets riksinventeringsarter
6           1      Grönsiskan ökade med 717 % vid fågelbordsräkningen
7           2      Denna bild visar en spetsbergsgås
8           1      Carl Christian Toftes bok heter ”Trandans”
9           X      En bergstaigasångare upptäcktes hösten 2011
10          2      Pilen pekar på tarsen
11          X      Målet för storkprojektet är 150 friflygande par
12          2      Bilden visar utsikt över Äspet
13          2      Fiskgjusen är kommunfågel i Östra Göinge


Prislista med vinnare
1:a pris Tranlitografi av Carl Christian Tofte     Anna Rydhagen, Önnestad
2:a pris Kroknäbbarnas tid av Patrik Olofsson  Hans Olsson, Ystad
3:e pris I fåglarnas värld av Magnus Ullman    Kristin Olsson, Degeberga
4:e pris Skånes fåglar del 1 och 2                  Bengt Olsson, Degeberga
5:e pris Fågelholk                                        Anna-Gun Rydhagen, Degeberga
6:e pris Vattenriket, en utflyktsguide              Sven Koch, Osby
7:e pris Fågellokaler i Kristianstad                  Thomas Rydhagen, Önnestad
8:e pris Fågellokaler i Kristianstad                  Ingegerd Åkesson, Hörby