Skriv ut

Exkursion i hemmamarkerna – Vannebergaholmen - 19 augusti

Foto: Ulrika TollgrenDet har varit en understundom kall och ruggig sommar i år. Ibland har lågtryck passerat och tryckt ner vadarfåglar som rastat i stora antal i Äspet.

Dagens exkursion, med undertecknad som ledare, var tänkt som en aptitretare på kommande goda dagar med sträckande och rastande fåglar. Det blev tvärtom. Sommarens hittills varmaste dag, med stabilt högtryck och svaga vindar dämpade flyttaktiviteten högst påtagligt.
Trots det varma vädret blev det några guldkorn och udda fynd.

Foto: Ulrika TollgrenI ett slånbuskage myllrade det av 15-talet lövsångare på insektsjakt, ackompanjerade av flera ärtsångare och törnskator. Ett glest sträck med trädpiplärkor, gulärlor och ladusvalor pågick hela tiden över våra huvuden.
Nere vid Vannebergaholmen gick det lite vadare. De var få till antalet men sammantaget ganska många arter. Vackrast var kustpiparna i sommardräkt och de myrspovar som fortfarande pryddes av sina kopparröda häcknignsdräkter.
Plötsligt blev det fart bland änder och gäss. Det var en ung havsörn som lyfte från strandkanten och gav sig ut till ett av skären på Ängholmarna. Några ormvråkar och glador samt en ung brun kärrhök och ett par unga tornfalkar dominerade i rovfågelväg.
Flera gånger hörde vi den mindre hackspettens typiska ki-ki-ki-ki-läte. När vi till slut fick syn på den, hade denna typiska lövsskogsspett landat i toppen av en ungtall. 
Jag tackar de 9 deltagarna som denna varma sommarmorgon tagit sig upp och följde med på dagens tur.

 

Hans Cronert