Skriv ut

Friseboda & Drakamöllan söndag 30 september

Foto: Thomas LindbladVi var sju deltagare som träffades på samåkningsparkeringen i Olseröd kl 7. Tre sädgäss flög över och signalerade senhöst. Vädret bjöd på växlande molnighet och en frisk västanvind - det var ca 10 grader. Först körde vi till Friseboda för att följa eventuella sträckrörelser från plattformen. En gles ström av bo-/bergfink, grönsiska och sädesärla drog över strandlinjen. Pigga mesar lockade utmed Segesholmsån och strax hörde vi kungsfiskarens skarpa vissling i åmynningen. Över havet flög små flockar av vitkindade gäss och prutgäss. Sjöorrar rastade i hundratal och en handfull storlommar gjorde korta flygturer. Till vår förtjusning visade sig kungsfiskaren fint när den 3 ggr landade blixtsnabbt på en gren över ån! Dessvärre försvann den åter in i skyddande vegetation lika kvickt som den kom. Tre vackra dvärgmåsar passerade längs stranden. Vid återfärden till bilarna lockade gransångare, taltrastar och rödhakar i snåren.

Vi fortsatte till skogarna norr om Drakamöllan där vi gick en tvåtimmarsvandring från Lilla Drakamöllan förbi Lillehems mölla, över Äskebjär in på Drakamöllans västra ljunghed och åter. Skogens mesar och nötväckor följde nyfiket våra förehavanden. Självklart fikade vi strax i enbuskmarkerna, medan en gles ladusvaleflock sökte föda i läflykt över våra huvuden. På nytt fick vi höra kungsfiskarens skarpa flyktläte från ån. En sparvhök, några röda glador och en adult fjällvråk passerade, liksom sexton ropande tranor och ett par flockar vitkindade gäss. Ute på heden fann vi en flock om 35 dubbeltrastar som sökte mat. Järnsparvar lockade, en gärdsmyg smattrade upprört i buskarna och glesa sällskap av ängspiplärkor landade ute på heden, där enstaka ljungplantor fortfarande stod i blom. Lönnarna hade börjat få sin rödgula höstpalett. Några ropande korpar och en tillfälligt smackande svarthätta satte punkt för förmiddagens utflykt. Vi skiljdes åt med en rätt mager artlista på knappa 60 arter och strax före kl 11 anträdde vi hemfärden.

Thomas Lindblad, Olseröd