Skriv ut

Vi grillar sträck igen, 11 september

Klockan 1925 kom en ensam kustlabb. Den sågs i skymningsljuset på relativt långt avstånd och drog åt nordväst. Då hade vi släckt ner grilltunnan och de flesta exkursionsdeltagarna hade börjat dra sig hemåt så det var få som såg kvällens målart. Tyvärr.

Annars hade de 23 deltagarna, fördelade i olika åldrar, njutit av den sista? sommarkvällen för året. Varmt och skönt, men tyvärr så hade den sydostliga vind som rått under dagen gått över till väst. Det är alltid fördelaktigare för sträckskådning inne i Hanöbukten om vindarna för fåglarna närmare land.

Nåväl, dvärgmåsarna, de också fördelade på olika åldrar, uppträdde på behagliga avstånd och var talrika, bedömningsvis drygt ett trettiotal under kvällen. Också sjöorrarna som inledningsvis låg tämligen stilla ute i bukten började framåt kvällen snurra omkring. Säkert minst 1000 ex i flera imponerande flockar. I dessa fanns också några svärtor insprängda, som avtecknade sig väl med sina vita vingteckningar. Enstaka flockar med bläsand, kricka och stjärtand drog förbi men på sådant avstånd att det mest blev s k horisontankor, dvs att detaljerad och individvis artbestämning blir omöjlig. Också några flockar med calidrisvadare långt ut fick förbli obestämda.

 

På betydligt närmare håll gick de svalflockar med huvudsakligen ladusvalor som gärna följer kustlinjen under sitt sydsträck. En och annan hus- och backsvala fanns representerade bland dessa. Flockar av tättingar drar naturligtvis rovfågel. En sparvhök kom jagande så nära att de som stod vid grillen nästan fick dra varmkorven åt sig. Även en lärkfalk jagade såväl småfågel som stora insekter i strandlinjen. En fiskgjuse och en brun kärrhök sträckte in mot land.

Det finns all anledning att under eftersommar och höst följa såväl fågelrapporter som väderleksrapporter för att hitta det optimala tillfället att skåda sträck vid Hanöbukten. Grundtipset är dock vind från ost och omslag i väderlek som utlöser flyttbenägenhet. Dessutom är ofta kvällsskådning att föredra då medljus råder. Då kan kusten bjuda på mycket trevliga fågelupplevelser.

Nils Waldemarsson