Skriv ut

VADARSPANING den 14 juli

Klockan visade 07:00 när undertecknad, som var exkursionsledare, "beordrade avmarsch" från Äspets parkering. Målet för promenaden var fågeltornet, målet för skådandet i första hand de vadare som till äventyrs mellanlandat för proviantering i Korran. Egentligen var vädret alldeles för fint för att det skulle vara riktigt mycket vadare, men det motsades både av tidigare rapportering och vad vi själva kunde konstatera då vi spanade av vadarbankarna.

På vägen ut höll en törnsångare intensiv konsert för oss och rödbena varnade ivrigt som tecken på att ungarna fortfarande behövde föräldrarnas hjälp mot vår framfart. Många av oss hade redan vid tidigare besök kunnat konstatera att häckningen gått bra för såväl skärfläckor som småtärnor. Skärfläckorna hade nu kullar alltifrån nästan nykläckta till fullstora.

Som vanligt dominerade kärrsnäpporna med sina klart över 100 individer. Bland de totalt 14 vadararter som så småningom kunde summeras ihop gladde (förutom alla skärfläckorna) särskilt en sandlöpare, fem spovsnäppor och en myrspov, samtliga i full sommardräkt, de sammanlagt 25 exkursionsdeltagarna. Trots ivrigt letande kunde den myrsnäppa som visat sig tidigare dagar inte återfinnas. Vilket möjligen kunde bero på den starka västvind som fick tubkikarna att skaka då avspaning av de mer avlägsna partierna gjordes.

Alltnog, vad vore fågelskådning utan den obligatoriska fikan och de samtal som utspinner sig under ivrigt drickande och ätande av medhavda godsaker. Innan spaningen fortsatte gjordes en gemensam summering av vad vi hittills sett. Med ytterligare ett fåtal kompletteringar efter fikarasten, stannade dagens skörd på 47 arter. Återtåget skedde i något mer oordnad formering än vid exkursionens början. Somliga "gav upp" då fikat var slut, de mer ihärdiga dröjde sig kvar till 10-tiden.

/Jan Linder