Skriv ut

Örnräkning 4 januari 2014

Foto: Anders JarnemoVäderleken brukar vara ett obligatoriskt ämne för referatet från örnräkningen. Så även denna gång. Till skillnad från föregående år så hade vintervädret lyst med sin frånvaro under senhösten och december. Vädret i åtminstone södra delen av Sverige får snarast betecknas som en förlängd höst. Detta brukar påverka örnarnas benägenhet att dra söderut. Dessutom påverkades den sedvanliga åtelverksamheten vid kusten som påbörjats vid jultid. Paketen med lungor och strupar töade med rekordfart och slukades därför snabbt av de matgäster som fanns på plats. Naturligtvis då havsörn men även mycket mås- och kråkfåglar.

Själva räkningsdagen rådde efter en regnig natt uppehållsväder med god sikt, åtskilliga plusgrader och tidvis bröt solen igenom. Det som kunde störa räknarna var en rätt kraftig sydvästvind för de som var exponerade för denna.

Som vanligt var räkningen indelad i cirka 25 olika områden. Dessa bevakades från gryningen fram till kl tolv. Örnarnas ålder, där så är möjligt, flygriktningar och klockslag noterades. Som vanligt satt Anders Jarnemo i kojan vid åtelplatsen. Åteln var välförsedd med föda som burits ut kvällen innan med gemensamma ansträngningar av familjen Jarnemo. 

Havsörn
Utspridningen av havsörnarna i området var stor. Som konstaterats ovan så var det snarare höst än vinter. Öppet vatten överallt och rekordmånga gäss i området gjorde att många alternativ för att söka föda stod till buds för havsörnarna. Till skillnad från kalla vintrar då de flesta återfinns vid kusten så fanns mer än hälften av örnarna vid sjöarna eller längs Helgeå.

Observationerna vid åteln ute vid kusten var som vanligt centrala. Fram till kl 12 hade minst 22 örnar därav 10 märkta och minst 12 omärkta, besökt matplatsen.  Tillsammans med ett antal unika observationer i området handlar det om minst 28 örnar i kustområdet och dess närhet.

Det kan vara av intresse att se åldersammansättning och varifrån de märkta örnarna kom. Även denna gång hade vi besök av en gammal bekant, en 20-åring som föddes i finska Wasa skärgård. De märkta fördelade sig då enligt följande:
2 st kläckta 2013
4 st kläckta 2012
1 st kläckt 2011
1 st kläckt 2010
1 st kläckt 2007
1 st kläckt 1994
Av dessa hade 4 härkomst från svenska ostkusten, 4 från svenskt sötvatten, 1 från finska Lappland och som sagt 1 från finska skärgården.

De omärkta som Anders noterade fördelade sig åldersmässigt som följer:
1 st kläckt 2013
4 st kläckta 2012
1 st kläckt 2011
1 st kläckt 2010
4 st kläckta 2009 eller tidigare

Anmärkningsvärt är att endast tre örnar i första vinterdräkt sågs. Normalt brukar 2 K-fåglarna nästan dominera statistiken. Detta kan bero på slumpfaktorer. Men kan också visa på ett dåligt häckningsresultat under 2013? Detta bör bevakas under vinterns fortsatta avläsningar.

I inventeringsområdets inre delar uppvisade Oppmannasjön ovanligt många örnar, minst 8 unika individer som inte setts på någon annan plats. Omvänt så fanns det i Hammarsjön endast 4 unika individer, vilket är ovanligt lite. En inte alltför kvalificerad gissning är att födan fanns på annan plats. T ex sydväst om Hammarsjön där förhållandevis många havsörnar uppehöll sig.

Åldersfördelningen brukar visa på en överväldigande majoritet av yngre eller åldersobestämda fåglar. Det antas vanligen att huvuddelen av de adulta utgörs av våra egna revirhållande örnar. Men denna gång fanns fler adulta örnar än det brukar och en del av dessa, åtminstone vid kusten, var inte våra egna revirhållande örnar. Genom bevakningen så har vi kunnat få en god uppfattning om hur örnarna förflyttade sig eller uppehöll sig och därmed undvika dubbelräkning. Därför kan nedanstående sammanställning ses som ett tämligen tillförlitligt minimiantal.

 

Antalet havsörnar i Kristianstad och Bromölla kommun 2014-01-04
Lokal                               Antal örnar  Adulta   Yngre/obestämd ålder
Kusten inkl                         28               7             21
Tr Ljungby mosse    
Ivösjön                                4                 2              2
Oppmannasjön                 8                2              6
Gummastorpasjön           5                1              4
Araslövssjön                     5                 2              3
Hammarsjön                    4                 2              2
Söder om Hammarsjön 11               3              8
Totalt                                 65               19            46

Kungsörn
Två kungsörnar rapporterades glädjande nog från de södra delarna av Kristianstads kommun. Tyvärr har de skånska häckningarna för arten inte utvecklats positivt. Hos våra ”egna” två par kungsörn, som lyckats få ut varsin unge under 2013, förlorade det ena paret sin unge i en dåligt isolerad transformator. Vidare hittades ytterligare en yngre fågel förolyckad under en kraftledning under hösten. Denna ledningssträcka står ironiskt nog på tur att grävas ner i närtid.

Dessbättre dementerade räkningen förmodligen hypotesen att det varit det andra parets unge som hittats död under kraftledningen. En 2 K fågel sågs under goda omständigheter av flera observatörer. Detta tyder på att denna har hälsan och är vid utmärkt vigör.

Som vanligt är kungsörn en betydligt diskretare fågel än havsörnen så några förblev säkert oupptäckta under inventeringsdagen.

Tack
De allra flesta av räknarna fick med sig örnupplevelser denna dag. Dessutom under goda observationsbetingelser Men negativa rapporter är minst lika viktiga. Inte minst för att avgöra hur och om örnarna rör sig i området. Tack alla för insatsen och på återseende vid nästa års örnräkning!

/Nils Waldemarsson

Bilder nedan är tagna av Linda Niklasson på Örndagen.
Klicka på en bild för att se den förstorad.

Orädd snösparv Foto: Linda Niklasson

Foto: Linda Niklasson Foto: Linda Niklasson