Skriv ut

Foto: Linda NiklassonFågelskådningens dag 4 maj

Efter ett antal decennier, ja det är faktiskt så länge, så övergav vi Håslövs ängar till förmån för Linnérundan. Det blev i alla fall fler fågelarter men inte fler besökare än det föregående året. Det är som vanligt stor konkurrens mellan olika arrangemang och andra måsten en vacker helg i början av maj. De som kom planerat eller spontant fick uppleva ett blandat utbud av fåglar på de olika stationerna och dessutom ett kulturinslag då Lillöborgen var öppen för besök. Här fanns också möjlighet att följa konstnären Carl Christian Tofte i fullt arbete med att framställa fågelakvareller. Det fanns också möjlighet till verksamhet för yngre besökare. Ett intressant och uppskattat inslag var den första stationen där ringmärkning av fåglar demonstrerades såväl i teori som praktik.

Totala antalet arter under dagen på samtliga stationer blev 93 vilket är betydligt fler än det sextiotal arter som brukar observeras under fågelskådningens dag. Några direkta sensationer noterades inte men t ex sågs blå kärrhök sträckande norrut, årta i par, svarttärna, pungmes och svart rödstjärt. En anledning till det högre antalet sedda och hörda arter är naturligtvis att biotoperna varierar mycket mer längs Linnérundan än ute på Håslövs ängar.  

Årets tipsrunda var som vanligt svår, anpassad till de garvade skådarna. Men denna gång kanske onödigt svår med tanke på att många deltagare inte var den sorten som ständigt har en kikare hängande runt nacken. Det får författaren till densamma,  dvs undertecknad, ta på sig. Hur som helst fyra deltagare med 11 rätt utkristalliserade sig. Därmed fick lottdragning vidtas och prislistan kan ses nedan.   

Som vanligt tackar jag såväl besökare som alla funktionärer för genomförandet av och deltagandet i detta arrangemang.

/Nils Waldemarsson

 

Rätt tipsrad för tipsrundan Fågelskådningens dag 4 maj 2014

Fråga    Svar    Kommentar
1          1       Bronsibis var en ny art för Kristianstad kommun 2013
2          2       Kvicksilverbetat utsäde höll att utrota råkorna
3          1       Bilden visar en taigasädgås
4         X       SOF heter numera SOF - Birdlife Sverige
5         X       Cirka 65 par rödspov häckade i Vattenriket 1997
6         1        Siluettbilden visar en tofsmes
7         2        Härfågeln ansågs förebåda krig
8         2       Koltrasten var en de arter som ökade mest vid fågelbordsräkningen
9         1       Svart rödstjärts ursprungliga biotop är bergstrakter
10        1       Pilen pekar på tertialerna
11        2       Knipan tillhör dykänderna
12        X       Årets högsta antal vid tranräkningarna i Pulken var 6 800
13        X       Siffran 42 avser objektivöppningen i mm på kikaren

Prislista tipsrundan

1:a pris Rovfåglar/ugglor litografi av C C Tofte  Alf Hallqvist Höör
2:a pris Fågelakvarell av C C Tofte                  Mats Nilsson Kristianstad
3:e pris Fågelakvarell av C C Tofte                  Eivor Bengtsson Tjörnarp
4:e pris Skånes fåglar del 1 och 2                   Anders Sigfridsson Åhus

 

 

(Klicka på bilderna för att se den större)

Foto: Linda NiklassonFoto: Linda Niklasson

Foto: Linda NiklassonFoto: Linda Niklasson