Skriv ut

Smalnäbbade Simsnäppor Foto: Hans CronertÄspet den 17 augusti - besök av aktuell favorit i hemmamarkerna

En liten, men tapper skara på tiotalet skådare hade samlats vid naturum Vattenrikets parkering kl 7 denna grå, regnhotade morgon för att följa med till en för årstiden spännande och aktuell lokal i hemmamarkerna. Äspet med sina rapporterade fynd av smalnäbbad simsnäppa och myrsnäppa låg bra till och blev också exkursionens mål.

 

Att hösten var i antågande märktes tydligt. En gles ström av gulärlor drog söderut och vadarbankarna var fyllda med rastande vadare. Kanske var det sommarens toppdag vad gäller antalen.  Inte mindre än 300 kärrsnäppor, 55 större strandpipare, 25 brushanar, nästan lika många skärfläckor samt ett tiotal vardera av kopparröda kustnäppor och myrspovar var samlade. Dagens exklusiviteter utgjordes av de tre smalnäbbade simsnäppor, som funnits på lokalen några dagar, en myrsnäppa och en vackert roskarl i sommardräkt. Kustpipare i praktdräk är inte heller att förakta.  Sammanlagt sågs inte mindre än 16 vadararter!
Småtärnor och kentska tärnor for fortfarande med mat till ungarna medan små flockar med fisktärna stannade upp vid lagunen och för att sedan dra vidare.
Änderna kan vara svåra att artbestämma den här tiden på året när alla fåglar uppvisar hondräkt. Dominerade gjorde kricka medan stjärtand, skedand och snatterand fanns i enstaka exemplar.

 

Exkursionen fick ett tidigt slut i och med att det började regna och intensiteten ökade allteftersom.
Innan undertecknad, som också var ledare för exkursionen, hann bege sig hemåt, fick lagunen besök av en lågsniffande lärkfalk, som satte fart på vadarna, som dock landade igen, när faran var över.

Hans Cronert