Skriv ut

Gäss i Januari.

Totalt hittade vi 22.600 gäss runt om i fågelklubbens verksamhetsområde vid januariinventeringen för en dryg vecka sedan. Det är ca 5.000 färre än vid samma tid 2017 och knappt 6.000 färre än vid räkningen för en månad sedan. Det som sticker ut lite är dels att mängden vitkindade gäss (6.450 ex) är det högsta antalet vid någon januariräkning hittills; dels att det är relativt få sädgäss på "vinterbete" här eller strax under 11.000 individer. År 2014 räknade vi dock in nästan 29.000 ex. som det högsta antalet januarigäss hittills.

För ett år sedan hade vi alltså nästan 11.000 sädgäss i våra marker - jämfört med 2017 års notering på knappt 19.000 ex vilket bara överträffas av antalet 1992: då fanns nästan 24.000 sädgäss hos oss. Även 2016 kunde vi räkna in fler sädgäss än i år eller drygt 13.500 fåglar. I sädgåsflockarna utgjorde drygt 9.000 ex av rasen "fabalis" (skogssädgås).

Även den här månaden upptäcktes fler spetsbergsgäss än bläsgås: 56 ex. resp 44 ex. Dock är det en bit upp till rekordantalet spetsbergsgäss i december förra året: 286 fåglar! Högsta antalet bläsgäss i januari räknades 2014 till 935 ex - för ett år sedan hade vi 48 "spetsbergare" och 78 bläsgäss när vi inventerade.

Antalet grågäss stannade på 2.873 i år och detta är bara ett 50-tal färre fåglar än för ett år sedan. Dock har antalet grågäss nästan halverats sedan december förra året. I januari 2015 hade vi högsta siffran för månaden hittills eller strax under 5.000 ex.

Kanadagässen uppgick till 2.442 ex vilket är ungefär samman siffra som för både 2017 och 2016 - och för antalet kanadensare för en månad sedan. År 2000 räknade vi in ca 8.500 kanadagäss i januari - en toppnotering som dock är nära antalet år 2012 eller knappt 8.200 individer.

Antalet vitkindade gäss var alltså rekordmånga! Totalt sågs 6.450 ex vilket är drygt en dubblering mot för ett år sedan men 2.000 färre än i december. Näst högsta antalet vitkindade gäss vid någon annan januariräkning är från 2014 då vi hittade drygt 5.500 fåglar.

Hälsningar
Evert

OBS! Om ni använder er av våra inventeringar för statistik så kontakta oss gärna så vi kan förklara eventuella orsaker till avvikande siffror.