Skriv ut

Gäss i Mars.

Här kommer resultatet av mars månads gåsräkning. Än en gång kan vi notera väldigt många gäss i våra marker! Nästan rekord! Totalantalet 25 724 individer är faktiskt den näst högsta marssiffran någonsin - 2013 räknade vi ihop 27 200 gäss! 1988 sågs totalt nästan 22 900 fåglar och 2005 nästan 20 800 ex. Förvisso är väl det här en effekt av den kylslagna årstiden.

Vinterläget innebar också, att vi hade högsta antalet grågäss i vårt område någon marsmånad hittills - eller 9 214 fåglar. Det är ca 1 000 fåglar fler än samma månad 2005 och både 2010 och 2011 räknade vi ihop ca 6 600 grågäss.

Marsnoteringen för sädgässen stannade på 7 971 ex vilket är avsevärt fler än förra årets 142 ex! Men 2013, när också vintern hade svårt att släppa sitt grepp om oss, fanns hela 17 159 individer i vårt område så här dags - och detta överträffas endast av antalet sädgäss i mars 1988, då vi hittade nästan 17 800 fåglar.

De vitkindade gässen fortsätter att vara många - 4 982 fåglar i år är högsta marssiffran hittills eller ca 1 500 fler än "silvernoteringen" från 2015. Antalet kanadagäss - 2 973 - är betydligt fler än förra årets 674 ex och 350 kanadensarna i mars 2016. Men det är en bra bit under högsta marssiffran hittills, som är från 1985 med drygt 5 000 fåglar. Bläsgässen var i år (512 fåglar) ungefär som de båda senaste åren - 2012 hittades nästan 2 400 bläsgäss i mars.Slutligen - antalet spetsbergsgäss stannade på 60 ex vilket är mycket fler än de flesta marssiffrorna hittills med undantag för 52 fåglar, som iakttogs 2013.

Hälsningar
Evert

OBS! Om ni använder er av våra inventeringar för statistik så kontakta oss gärna så vi kan förklara eventuella orsaker till avvikande siffror.