Skriv ut

Äspetvinter - 16 januari

Dagarna innan exkursionen rådde blidväder med flera plusgrader och även en del regnande. Den extrema vintern hade plötsligt fått mothugg och de enorma snömängderna reducerades i överraskande snabb takt. När de 25 deltagarna samlades på morgonkvisten i Äspet låg det trots tövädret kvar ett tjockt täcke med hårt packad snö på parkeringen, och bilarna fick därför ställas i rad utmed Snickarehaksvägen.

I vanlig ordning genomfördes en rejäl promenad utmed hela den östra stranden, ut till spetsen innanför revet (Karet), förbi lagunens (Korrans) utlopp, vidare till södra hamnpiren och sedan tillbaka genom skogskanten förbi det gamla tornet.

Framme vid stranden konstaterade vi att bukten var isfri medan Korran låg helt frusen. En ormvråk flög iväg lågt över vassen i riktning mot strandskogen. På Karet satt en majestätisk gammal havsörn och betraktade den guppande frukostmenyn. Risken för att det skulle bli sprängd anka kändes överhängande; i vattnet innanför revet låg nämligen drygt 2500 gräsänder, endast uppblandade av spridda småflockar med knipa och en och annan skarv. När örnen lättade och slog ett par lovar över revet utbröt ett virrvarr av flaxande ankor i panik. Fast örnen var nog mätt, för utan minst ansats till jakt drog den sakta vidare mot norr.

Innanför revet låg också ett par skäggdoppingar och en ensam hane av sjöorre. Det är inte så ofta som den senare arten uppträder stationärt i Äspet, desto vanligare är den söderut i bukten. Från spetsen såg vi också dagens första alfåglar, små- och storskrake, samt turligt nog även en förbiflygande smålom som passerade lågt över havet strax utanför Karet. Strax därefter kom en storlom rakt över våra huvuden.

Från den norra stranden och södra hamnpiren kunde vi senare lägga en ensam ejderhona till dagens artlista. Arten övervintrar som regel med enstaka exemplar utmed Åhuskusten, men är betydligt mer sparsamt förekommande än t.ex. sjöorre och svärta. I hamninloppet och i den yttre hamnbassängen låg ytterligare alfåglar och skäggdoppingar. Längre in i hamnen noterades en 500-flock med vigg samt enstaka berg- och brunänder. Åtta vinterhämplingar flög över i riktning mot hamnen dit också en plötsligt uppdykande glada verkade sätta kurs. Utmed stenpiren höll det till ett mindre antal gråsiskor och två steglitser.


Vinterhämpling

Hela promenaden tog drygt två och en halvtimme på det knaggliga och förrädiskt hala underlaget. Lyckligtvis klarade vi oss undan benbrott och stukningar. Fast det var nog en och annan som hade lite begynnande träningsvärk i både ben och rygg vid målgången. Belöningen utgjordes av en välförtjänt kaffepaus bland snömassorna på parkeringen.

Exkursionen omgrupperade sedan till den gamla Äspetbron, där det emellertid var magert med spännande fåglar. Det enda anmärkningsvärda var väl tre överflygande ringduvor och en kraftigt oljeskadad fiskmås. Innan vi skiljdes åt för dagen kunde vi i alla fall konstatera att det stilla gråvädret i kombination med ett par plusgrader, takdropp, och blöta isytor utanför Gästis brygga, prydda av enstaka skrattmåsar med nyanlagda laxrosa toner på brösten, gav vissa förhoppningar om en vår i antågande.

Exkursionen leddes av undertecknad och totalt noterades 40 arter.

Göran Arstad