Skriv ut

Örnräkning 3 januari 2015

Årets örnräkning blev en lyckad tillställning. Rekordmånga örnar, såväl havsörn som kungsörn, räknades in.

Väderleken brukar vara ett obligatoriskt ämne för referatet från örnräkningen. Så även denna gång. Hösten 2014 var ur metrologisk synpunkt sommar ända in i november, dvs  med dygnsmedeltemperatur över 10 plusgrader. Under julhelgen kom dock en rejäl köldknäpp. Då påbörjades också åtelverksamheten vid kusten. Denna kombination gjorde att koncentrationen av havsörn ökade. T ex sågs 16 havsörnar samtidigt i anslutning till åteln under mellandagarna.

Foto: Anders Jarnemo

Oro i väderleken uppstod dock dygnet före örnräkningen. Stormen vid namn Svea drog in. Men dessbättre mojnade vinden något på morgonen och solen tittade fram. Möjligen stimulerade vinden örnarna till att bli flygburna. Detta kan ha medverkat till att rekordmånga örnar, såväl havsörnar som kungsörnar, sågs. Mer om detta senare.

Som vanligt var räkningen indelad i cirka 25 olika områden. Dessa bevakades från gryningen fram till kl tolv. Örnarnas ålder, där så är möjligt, flygriktningar och klockslag noterades. Som vanligt satt Anders Jarnemo i kojan vid åtelplatsen. Åteln var välförsedd med föda som burits ut kvällen innan med gemensamma ansträngningar av familjen Jarnemo.  

Havsörn
Utspridningen av havsörnarna i området var stor. Dock var förflyttningarna mellan olika områden relativt begränsad. Tydligen fanns föda att söka inom respektive område även om åteln vid kusten lockade många besökare. Således förflyttade sig inga örnar från Gruarna utanför Edenryd västerut. Samtidigt så fanns få havsörnar i anslutning till östra och västra Hammaren där aktiviteten på de skådande "årskryssarna" var hög. Målet för dessa var förstås fläckdrillsnäppan. Därför undvek havsörnarna det området. På Trolle Ljungby mosse fanns något kadaver i vilthägnet som lockade örnarna att stanna kvar.  

Observationerna vid åteln ute vid kusten var som vanligt centrala. Fram till kl 12 hade minst 26 örnar därav 10 märkta och minst 16 omärkta, besökt matplatsen. Ytterligare 3 örnar avlästes efter kl 12.  Tillsammans med ett antal unika observationer i området handlar det om minst 37 örnar i kustområdet och dess närhet.

Det kan vara av intresse att se åldersammansättning och varifrån de märkta örnarna kom. De märkta som sågs före kl 12 fördelade sig då på följande vis.

8 st från svenska ostkusten enligt följande:
1 st kläckt 2014
2 st kläckta 2013
2 st kläckta 2011
1 st kläckt 2010
1 st kläckt 2008
1 st kläckt 1996
Därutöver;
1 kläckt 2014, svenskt sötvatten
1 kläckt 2007, Wasa skärgård, Finland

De omärkta som Anders noterade fördelade sig åldersmässigt som följer:
4 st kläckta 2014
4 st kläckt 2013
3 st kläckta 2012
2 st kläckt 2011
1 st kläckt 2010
2 st kläckta 2009 eller tidigare

I inventeringsområdets inre delar fanns över Ivö ovanligt många havsörnar, 8 stycken, som inte sågs någon annanstans. Till Oppmannasjöns 4 stationära örnar förs också en adult örn som enbart sågs vid södra Råbelövsjön. Området väster Odersberga höll också 4 stationära örnar. Även i området Isternäset - Araslövssjön var örnarna tämligen stationära och relativt lättövervakade. Detta till skillnad från Hammarsjön där jag trots ett antal alerta inventerare får göra ett visst spann i bedömningen av antalet örnar. Även i området söder/sydväst om Hammarsjön fanns också ett relativt stort antal havsörnar.

Åldersfördelningen visar som vanligt på en överväldigande majoritet av yngre eller åldersobestämda fåglar. Det antas vanligen att huvuddelen av de adulta utgörs av våra egna revirhållande örnar. Men liksom 2014 fanns något fler adulta örnar än det brukar och en del av dessa, åtminstone vid kusten, var inte våra egna revirhållande örnar. Genom bevakningen så har vi kunnat få en god uppfattning om hur örnarna förflyttade sig eller uppehöll sig och därmed undvika dubbelräkning. Därför kan nedanstående sammanställning ses som ett tämligen tillförlitligt minimiantal. Drygt 80 havsörnar inom området är det högsta antalet någonsin. Antalet speglar såväl havsörnens makalösa återkomst som dagens goda omständigheter med tjänlig väderlek och uppmärksamma inventerare.

Antalet havsörnar i Kristianstad och Bromölla kommun 2015-01-03

Lokal Antal örnar Adulta Yngre/obestämd ålder
Kusten inkl
Tr Ljungby mosse
37 5
32
Ivösjön 8 2
6
Oppmannasjön 5 3
2
Odersberga 4 1
3
Araslövssjön 6-7 1
5-6
Hammarsjön 11-13 3
8-10
Söder om Hammarsjön 9 3
6
Totalt 80-83 18
62-65

 

/Nils Waldemarsson