Skriv ut

Foto: Bertil TrobergÖrndagen 25 januari

Den tolfte örndagen genomfördes den 25 januari. Yttre omständigheter var gynnsamma denna annars så blåsiga vinter. Strax över nollan, nästan ingen vind och god sikt. Örnmaten, den sedvanliga kosten av lungor och strupar var väl förpackade av välvillig personal på Scan och utburna av familjen Jarnemo kvällen före.


Inledningsvis kändes antalet besökare lite få. Men de flesta tog väl lite sovmorgon för framåt 11-tiden så fanns många besökare på plats. Lite synd att de inte kom lite tidigare för då hade de haft möjlighet att förutom alla havsörnar även se en besökande ung kungsörn. En inte alltför vanlig gäst vid åteln. Nåväl många havsörnar fick alla se. Vid flera tillfällen fanns hela 15 stycken i samma synfält. Med tanke på att örnarna lämnade och kom in i området hela tiden hade vi säkert över 20 olika individer vid åteln.

Lars Jarnemo och Christer Neideman berättade om örnmatningens historia och dess start från mer än 40 år tillbaka och dess syften. Vidare beskrevs avläsning av ringar och därmed örnarnas ursprung. Som vanligt fanns en mängd klubbmedlemmar på plats med tubkikare och hjälpte till så att alla fick en bra chans att se örnarna.

När vi summerade dagen kändes det som en ur alla synpunkter  lyckade tillställning. Minst 200 besökare och förutom de många havsörnarna även en vacker samling med salskrake som beundrades. När klockan närmade sig 13 och massmedia nådde fram så var örnmaten slut och även de grillade korvarna och fikat som Tosteberga byalag stod för var slutsålt.

Ett stort tack riktas till alla, såväl arrangörer som besökare, och inte minst invånarna och byalaget i Tosteberga för god service till de besökande.

 

/Nils Waldemarsson

Foto: Patrick Tollgren LazarovFoto: Patrick Tollgren LazarovFoto: Patrick Tollgren LazarovFoto: Patrick Tollgren LazarovFoto: Patrick Tollgren LazarovFoto: Patrick Tollgren LazarovFoto: Patrick Tollgren LazarovFoto: Patrick Tollgren LazarovFoto: Patrick Tollgren Lazarov