Skriv ut

Foto: Linda NiklassonSkräbeån - 28 februari

Den här exkursionen brukar ställa frågan; vår eller vinter? Vårtemperaturer hade rått större delen av denna vinter. Men det blev svårt att avslöja vårfåglarna denna dag. Dimman ställde till det och det blev bitvis mest att lyssna. Ute vid havet, som brukar vara pålitligt med vårtecken, understeg sikten 50 meter.

Men talgoxar och blåmesar höll vårkonsert längs ån. T o m bokfinken sjöng en liten trudelutt. Några gråsiskor visade upp sig väl för de drygt 20 exkursionsdeltagarna. Av vinterfåglarna så sjöng gärdsmygen fortfarande och markerade sitt vinterrevir som i det här fallet var en avfallshög inne på pappersbrukets område. Efter den obligatoriska fikapausen så överraskade strömstaren som vanligt exkursionsledare som påstått att det strömmade för mycket vatten i ån. Denna sågs omedelbart norr om landvägsbron sittande på en trädstam mitt i den strömmande ån.

Promenaden kompletterades med stenknäck och en grann flock domherrar som för ovanlighets skull födosökte på marken. Artlistan blev av förståliga skäl tämligen mager. Drygt 25 arter. Men våren var definitivt på gång.

Nils Waldemarsson