Skriv ut

Foto: Bertil trobergVårkänslor vid Lunkeskog, 19 april

Två stycken nyanlagda våtmarker, en vid Lunkeskog belägen mellan byarna Bjärlöv och Övarp och en belägen vid gården Adinal med besöksinfart från stora vägen mellan Färlöv och Norra Strö, detta var fågelklubbens exkursionsmål denna soliga och vårvarma söndag. Dessa två våtmarker skiljer sig ganska mycket åt vad gäller placering i olika anläggnings- och biotopmiljöer. Våtmarken i Lunkeskog ligger i anslutning till den f.d. torvmossen Källemosse och med skogskanten några hundra meter bort. Torvmossen där man tog bränntorv så sent som under första halvan av 1900-talet.Våtmarken som anlades 2013 har fuktängar och naturliga ängsmarker runt om vilka regelbundet avbetas. Våtmarken vid Adinal som anlades 2012 är belägen i en naturlig svacka mellan högproduktiv åkermark och ligger mitt ute i odlingslandskapet.

Fågelklubbens programkommitté hade namnsatt exkursionen till - Vårkänslor vid Lunkeskog. Vi var trettiotalet deltagare som kunde konstatera att programkommitténs titel på exkursionen var helt rätt namnsatt. Med en temperatur på ca 15 grader näst intill vindstilla och sol gav exkursionen mycket fåglar och fågelsång och därmed också en stor känsla av vår. Detta var de metrologiska förutsättningarna som vår kunnige exkursionsledare Evert Valfridsson hade att genomföra dagens exkursion under. Sammanlagt såg och hörde vi 55 olika fågelarter.

Exkursionsdeltagarna hade kl. 08.00 Naturum som samlingsplats och med första exkursionsmålet våtmarken vid Lunkeskog. Om det var av olydnad eller om det var för att vissa av exkursionsdeltagarna var extra morgonpigga, det vet jag inte, men ett tiotal av oss tog sig på egen hand innan kl. 08.00 direkt till våtmarken i Lunkeskog utan att först åka via Naturum. Som tack eller straff för detta fick vi vid våtmarken uppleva en tidig vårmorgon med dess fågelkonsert, se en havsörn lågt komma flygande över denna, se och höra enkelbeckasinen genomföra sin flyguppvisning i lufthavet, höra rödbenans vemodiga sångstrofer...

När vi alla var samlade så hälsade oss markägarna till våtmarken Eva och Hans Abrahamsson oss välkomna och informerade oss om våtmarkens tillkomst och vilka ambitioner man hade och har för denna. Att Eva och Hans känner mycket för denna våtmark det ser man direkt när man kommer till platsen. Man har på eget initiativ byggt upp en åskådarplatå med utsikt mot våtmarken och där satt upp ett fågeltorn, ordnat parkeringsplats för de som kommer med bil och fikaplats för de som önskar fika. Föredömligt ordnat och lättillgängligt även för de som har fysiska begränsningar.

Under de ca två timmar som exkursionen vid Lunkeskog varade sågs här 39 olika fågelarter. Arter som bl.a. observerades var: Flera par knipor som simmade och dök i vattnet. För flera deltagare sågs årets första ladusvalor som villigt visade upp sig. Ett par vitkindade gäss, två par kanadagäss och minst sex par grågäss sågs simma fram och tillbaka. Ett tiotal sångsvanar, varav åtta adulta sågs och hördes.

Under förra året lär ett par ha häckat i våtmarken. Sothöns, fyra – fem par.
Tofsvipa, ett tiotal fåglar. Smådopping, tre stycken. Rödbena, ett par. Kricka, ett par. Enkelbeckasin, två par. Vigg, tre till fyra par. Hämpling, ett par sittande och sjungande på en telefontråd. Ängspiplärkans sångstrofer hördes på avstånd liksom gröngöling, steglits, ormvråk och sånglärka.
Nästa besök var vid våtmarken vid Adinal. Avståndsmässigt är det bara 4-5 km mellan platserna. Även en bra parkering är här iordningställd och  våtmarken är här också lättillgänglig.

I den varma solen med visst motljus kunde bl.a. två par grågäss med några dygns gamla gässlingar observeras. Andra arter var små-, skägg- och gråhakedoppingar, grav-, snatter-, sked- och gräsänder, krickor, sju stycken storspovar vilka tidvis också flöjtade, välsjungande gransångare och flera enkelbeckasiner.

När klockan började närma sig 12.00 var det dags att avsluta dagens exkursion. Någon som inte var med på denna exkursion kanske ställer sig frågan: - Två nyanlagda våtmarker kan de ur ornitologisk aspekt vara värda ett besök? Svaret är från oss trettio exkursionsdeltagare otvetydigt – Ja.

Besöket vid dessa två våtmarker gav 55 olika fågelarter. Fågelarter som var förhållandevis lättskådade och gav alla oavsett kunskapsnivå möjligheter till ökad kunskap samt härutöver en solig dag med andra fina naturupplevelser.

Från oss alla till Dig Evert, ett stort tack för att Du så kunnigt och pedagogiskt delar med Dig av Dina stora ornitologiska kunskaper!

/Johan Nilsson
Exkursionsreferent