Skriv ut

Vadarspaning i Äspet 12 juli

Kärrsnäppa, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Fågelklubbens första vadarexkursion, i en serie av tre, skedde i stilla väder med ett drygt femtontal deltagare kl 7 på morgonen. Myllret av småvadare var stort. Drygt 800 kärrsnäppor räknades in. Höststräcket hade startat tidigt redan veckorna innan med mycket stora antal av kärrsnäppor och spovsnäppor i full praktdräkt. Detta har förmodligen en baksida. De högalpina och arktiska vadarna har förmodligen avbrutit eller inte påbörjat häckningen. I vår fjällvärld har våren varit sen med mängder med snö kvar. Ser det likadant ut vid ryska ishavskusten?

Utöver ovan nämnda arter fanns enstaka småsnäppor, brushanar som också varit talrika de senaste veckorna, grönbenor och två rödspovar som är en ovanlig rastfågel  i Äspet. Fyra granna kustsnäppor gjorde en snabb visit innan de drog vidare. En småspov kom in och landade och en ljungpipare drog förbi.

Bland de häckande vadarna får nämnas de graciösa skärfläckorna som dock inte fått ut särskilt många ungar detta året. Däremot har det mindre strandpiparparet i den lilla pölen vid stigen lyckats kläcka ut tre ungar.

Spovsnäppor, foto: Patrick Tollgren LazarovAnnat att beskåda var att de kentska tärnorna som vanligt tagit med sina ungar från häckningsplatsen utanför Sölvesborg och ställt dessa i Äspet. Därutöver fanns enstaka småtärnor och fisktärnor att beskåda liksom en tillfälligt besökande dvärgmås. Ovanför oss fanns en enorm samling  tornseglare som säkert tillfälligt dragit undan från något lågtrycksområde.

Det finns således många skäl att fortsättningsvis besöka Äspet denna sommar, enskilt eller som deltagare i klubbens kommande vadarspaningar.

/Nils Waldemarsson

 

2:a vadraspaningen. Foto: Bertil Troberg 2:a vadraspaningen. Spovsnäppa, Foto: Bertil Troberg

2:a vadraspaningen. Vitkindade gäss, Foto: Bertil Troberg 2:a vadraspaningen. Ladusvalor, Foto: Bertil Troberg