Skriv ut

Höst i hemmamarker 25 okt 2015

Det torra och vackra oktobervädret höll i sig när 12 skådare samlades i Landön för en liten höstexkursion. Vi vandrade norrut över campingplatsen och bort till Miklagård och tillbaka via en runda till hamnen efter sedvanlig fika.

Det relativt blåsiga vädret gynnade med all säkerhet rovfågelobservationerna men missgynnade oss att höra och se tättingar. En havsörn började jaga en dykand utanför Rakö och efter några minuter hade den sällskap av minst 6 kamrater. Utöver dessa sågs ytterligare några havsörnar. Dessutom uppe på landbacken sågs pilgrimsfalk, blå kärrhök, fjällvråk, ormvråk, glada och sparvhök. Ute bland talrika flockar av gäss och bläsand upptäcktes sju mindre sångsvan som rastade i den grunda viken. På Lindö satt en varfågel i toppen på ett hagtornsträd. Flockar med tofsvipa uppblandade med ljungpipare rastade på revlar utanför Vannebergaholmen. 5 storspovar födosökte i vattenbrynet på densamma.

Flertalet exkursionsdeltagare avslutade dock, enskilt eller i grupp, sitt skådande i Äspet där två granna berglärkor kunde studeras. Enstaka snösparvar och en rejäl flock vinterhämpling gladde oss ävensom där. Hösten får gärna fortsätta på detta vis med gott väder och trevliga fåglar tyckte vi alla.

mvh
/Nils Waldemarsson