Skriv ut

Foto: Anders JarnemoÖrnräkning 2 januari 2016

Årets örnräkning blev vädermässigt en prövande verksamhet. Vi fick kanske därför en något annorlunda fördelning av havsörnarna än vanligt. Antalet var dessutom lite lägre än under de senaste åren. Däremot sågs glädjande nog många kungsörnar.

Havsörn
Fördelningen av havsörnarna svarade denna gång inte upp mot "normalbilden". Detta får förmodligen tillskrivas väderleksförutsättningarna och tillgång på födoresurser. Således sågs enbart 2 havsörnar i Ivösjön i gryningen. Dessa lämnade sedan mot syd varför de förmodligen räknats på annan plats. Vid Araslövssjön - Isternäset - Hammarsjön fanns betydligt färre örnar än vanligt. Däremot fanns större koncentrationer än vanligt vid Odersberga och i området söder om Egeside. Födoresurser i dessa områden är en trolig anledning.

Observationerna vid åteln ute vid kusten var som vanligt centrala, trots besvärliga omständigheter. Fram till kl 12 hade minst 17 örnar, därav 4 märkta och minst 13 omärkta, besökt matplatsen.

 

Lokal
Antal örnar 
Adulta 
Yngre/obestämd ålder 
Kusten inkl
Tr Ljungby mosse
27 7
20
Ivösjön 0 (2) 0 (1)
0 (1)

Oppmannasjön/
Råbelövsjön

7-8 4
3-4
Odersberga 6-7 2
4-5
Araslövssjön 2-3 1
1-2
Hammarsjön 5 2 3
Söder om Hammarsjön 11 1 3
Totalt 58-61 17 41-44


Foto: Anders JarnemoKungsörn
Glädjande nog sågs kungsörnar i flera olika områden. I den norra delen av Kristianstad kommun sågs hela 4 individer. Av dessa kan två eller tre vara adulta. Tre av dessa uppehöll sig i området kring Gummastorpasjön. Den fjärde örnen rörde sig i området mellan Råbelövsjön och Oppmannasjön.

I kommunens södra delar sågs minst 3 ex, två av dessa i adult eller närmast adult dräkt. Den tredje var en 2K fågel. Totalt sågs alltså minst 7 kungsörnar. 2015 noterades hela 8 exemplar i vårt räkningsområde men det var ett högt antal. Årets resultat ligger således i paritet med detta.

Mvh
/Nils Waldemarsson