Skriv ut

Det klarnade så småningom

längs Linnérundan!

(Lördagen 5 november) I programmet inbjöds till Linnérundan i Lützendimma med ett frågetecken – verkligheten
blev ett Vattenrike med dimma och utropstecken! Detta till trots dök 17 hugade medvandrare
upp vid naturum, när vi på alla helgons dag släntrade iväg över och längs Helgeån. Redan ute
på spången dök en varfågel upp (se bild), när den gled in i buskarna och tillfälligt försvann för våra
kikare. Väl ute på Isternäset dök den senare upp igen och lät sig beskådas vid flera tillfällen
under förmiddagen. Som när den i toppen av en av ekarna på Blackan bl.a. vakade över oss
när vi pausfikade vid Lillöborgen.Dessförinnan kunde vi i diset skönja en av pilgrimsfalkarna i Vattentornet och njuta av ett
par sjungande gärdsmygar och en hel hop rödhakar. Ute över Isternäset blev det - för såväl
de rastande sjöfåglarna som för den skådande gruppen - en riktig pulshöjare, när först en
och senare även en andra havsörn, i den lättande dimman, pampigt spanande gled fram
längs åfåran. Allt medan Kristianstadsbladets utsända reporter och fotograf förevigade
våra ”vedermödor”! Som bl.a. bestod i att försöka följa den troligen unga blå kärrhöken, när
han/hon födosökte här ute. En flock gråsiskor och en ung fjällvråk kompletterade det lilla
men dock vintriga inslaget i fågelfaunan. Och som kontrast drillade – om än kort – bl.a. ett
par sånglärkor och ”sitt-itt”-ade en ängspiplärka och ”tiih”-ade en järnsparv förbi över oss,
när vi passerade Härlövstippen. En flock – dock kunde vi inte avgöra hur många – stjärtmesar
gladde med sina lockläten människoflocken längs stigen vid Härlövsborgstornet.

Så här långt komna hade dimman gett upp och sparsam novembersol höjde våra mungipor.
Väl tillbaka vid naturum kunde vi notera att dagens artlista nådde upp till den för årstiden
ganska hyffsade siffran 53! Och samtidigt avslutades den ca 75:e Linnérundan sedan starten
2004 – eller årets 14:e.

Evert