Skriv ut

Foto: Jan Linder"World Birdwatch Day i Friseboda" den 2 oktober

Väderprognosen inför denna dag, regn och starka vindar från norr, var inte något som precis framkallade jubel hos undertecknad exkursionsledare. Och när dagen grydde kunde det enkelt konstaterats att prognosen tyvärr var
korrekt denna gång. Men ändå, ytterligare 8 deltagare dök upp, åtminstone fram till nu övertygade om att det finns inget dåligt väder, - bara dåliga kläder.

Och en del lön för mödan fick vi. Sikten ut över havet var omväxlande knivskarp, omväxlande skymdes den något av regnbyarna. Men fågelsträcket var bra och även om merparten passerade väl långt ut, var det ändå en hel del som tog en bana närmare oss och lät sig artbestämmas och njutas av.

Bland de 20-talet arter som vi såg på väg mot söder kan nämnas prutgäss, drygt 1600 bläsänder, 45 stjärtänder, närmare 1400 ejdrar, 18 storlommar, en möjlig svartnäbbad islom på lite för långt håll för säker artbestämning, 1 gråhakedopping, ladusvalor, och givetvis en hel del måsar och trutar. 2 svarthakedoppingar, svärtor och sjöorrar skymtade i vågorna och 1 havsörn drog ut över havet på födosök.
Totalt kunde vi trots förutsättningarna summera till strax under 30 arter.

Janne Linder