Skriv ut

Havsörn Foto: Anders JarnemoÖrnräkning 7 januari 2017

Vi fick en något annorlunda fördelning av havsörnarna än vanligt vid årets örnräkning. Antalet var dessutom lite lägre än under de senaste åren. Detta kan troligen tillskivas en del väderleksomständigheter som snöbyar under fm och isläget i sjöarna.

Havsörn

Fördelningen av havsörnarna svarade denna gång inte upp mot "normalbilden". Det var ganska örnfattigt i de norra delarna av området. Anledningen är troligen att sjöarna, förutom delar av Ivösjön, hunnit frysa till i kylan. Därmed drar gäss och änder bort och det finns betydligt mindre föda för örnarna. Men det fanns tydligen byte på Hammarsjön även om den var isbelagd. Här rörde sig mycket havsörn som uppenbarligen ägnade sig åt gåsjakt. Söder om Hammarsjön utövar en åtel numera en avsevärd dragningskraft på havsörnarna, därav antalet. Vid Gummastorpasjön däremot var det en pågående jakt som nog störde både observatörerna och örnarna en del.

Observationerna vid åteln ute vid kusten var som vanligt centrala, Men denna gång var örnarna tämligen nödbedda under fm. Endast 6 individer kunde identifieras här. Men framåt em tog det hela sig och vid 15:30 tiden så fanns hela 17 havsörnar på plats vid maten. Eftersom några av dessa då kan ha observerats i andra områden under fm kan antalet inte användas i själva sammanställningen för örnräkningen. Under snöfallet under fm föredrog säkert en del av örnarna också att sitta stilla.

Antalet havsörnar i Kristianstad och Bromölla kommun 2017-01-07:

Lokal
Antal örnar
Adulta
Yngre/obestämd ålder
Kusten inkl
Tr Ljungby mosse
16-17
3
13-14
Ivösjön 2
0
2

Oppmannasjön/
Råbelövsjön

2
1
1
Odersberga/
Gummastorpasjön
6
2
4
Araslövssjön/
Isternäset
3 2
1
Hammarsjön 11-13
4
7-9
Söder om Hammarsjön 15
1-2 13-14
Totalt 55-58 13-14
41-43

Kungsörn
4 kungsörnar sågs i de södra delarna av Kristianstad kommun. Av dess var 3 adulta och den fjärde en 2K-fågel. Som vanligt varierar antalet observerade kungsörnar då den är betydligt svårare än havsörn att inventera. I fjol sågs t ex 7 olika individer. Men då sågs kungsörn även i de norra delarna av räkningsområdet.

Tack
Det var lite olika betingelser för alla de tåliga örnräknarna. Siktförhållandena var stundtals inte de bästa. Vissa såg inga örnar alls medan andra såg örnar nästan hela tiden. Men negativa rapporter är minst lika viktiga. Inte minst för att avgöra hur och om örnarna rör sig i området. Tack alla för insatsen och på återseende vid nästa års örnräkning!

/Nils Waldemarsson