Skriv ut

Vi letar vårtecken med Hans - sön 10 mars

Detta var rubriken på Nordöstra Skånes Fågelklubbs exkursion söndagen den 19 mars. I soligt och fint väder, dock med några minusgrader , samlades de 21 exkursionsdeltagarna kl. 08.00 vid Naturums parkeringsplats i Kristianstad. Med egna bilar tog man sig sedan till exkursionsmålet Tosteberga ängar. Ett exkursionsmål beläget öster om Kristianstad som till sin huvuddel utgörs av strandängar med inslag av slån-, hassel- och nyponbuskar. Strandängar som hålls öppna genom beteshävd. Att genom syn och hörsel observera vilka ornitologiska vårtecken som denna söndag anlänt till ängarna, var säkert exkursionsledaren Hans Cronerts syfte med besöket.

En exkursion som redan på ditvägen gav fina observationer. Det började med att ca 2700 vitkindade gäss villigt lät sig observeras i anslutning till färdvägen när dessa gick och betade på ett höstsått fält och som avslutades med att Sveriges ”höjdarfågelart” nummer ett kunde observeras i anslutning till strandkanten och ängarna. Egentligen inte bara en fågel utan sex stycken. Däremellan räknades det in 50 andra arter, alltså totalt 52 olika fågelarter.

Efter det att bilarna parkerats på ängarnas parkeringsplats, genomfördes sedan exkursionen till fots i tidvis sol och lugnt väder.

På vandringsstigar eller direkt på de genom bete hävdade ängarna var det lättvandrat även om det bitvis var lite blött. Artrikedomen var för årstiden stor med de förväntade arterna.

Arter som lät sig beskådas och höras var bl.a.: Tträd- och sånglärka, ängspiplärka, tal- och koltrast, knipa, kricka, grav-, snatter-, bläs- och gräsand, strandskata, storspov, små-, stor- och salskrake, kungsfågel m.fl. Grå-, kanada- och vitkindade gäss var de observerade gåsarterna.

Härtill den fågelart som räknas som Sveriges höjdare nummer ett, kanske också exkursionen höjdare, snösparven. Snösparven var kanske inte det förväntade svaret på Sveriges ”höjdarfågelart” nummer ett.

Snösparven är dock den svenska fågelart som häckar och har sin biotop miljö högst upp på kalfjället. Därmed den art som, i meter räknat över havsnivån, lever högst upp på det svenska kalfjället.

Denna information och mycket mer gavs till oss exkursionsdeltagare genom exkursionsledaren Hans Cronert. Tack Hans för att Du delar med Dig av Dina stora kunskaper och för en trevlig och intressant exkursion på temat – Vi letar vårtecken med Hans.

/Johan Nilsson