Skriv ut

Foto: Thomas LindbladExkursion till Friseboda och Äspet 6 nov

Vi var nio vid samlingen i Olseröd på Gustav Adolfsdagen kl 9. Nattens regn upphörde successivt, gråa moln täckte hela himlen, temperaturen pendlade mellan 3 och 5 plusgrader, sikten var dock överraskande god och en frisk nordostan låg på så att havet hördes i fonden. En grönfink kikade på oss från en avlövad lönntopp, gulsparvar lät och en grovröstad korp flög förbi, liksom ett trettiotal sädgäss på väg mot sydväst.

 

Vi återsamlades på Frisebodaparkeringen, promenerade till den blåsiga plattformen men valde att ställa oss närmare den välfyllda Segesholmsån, i lä av busk-/trädridån vid Slussen. Glesa gräsandflockar med inslag av vigg drog halvhögt söderut. Över den upprörda Hanöbukten såg vi enstaka alfåglar, några svärtor, små sällskap av sjöorrar, knipor och småskrakar, enstaka ejdrar och storskarvar samt två storlommar. Långt ut skymtade Lotta en obestämd labb, men den försvann dessvärre lika obestämd i vågdalarna. Havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås var de enda vitfåglarna (trots att exkursionsledaren sett ett halvdussin dvärgmåsar vid Nyagrop tidigare på morgonen). En yngre havsörn patrullerade kusten söderut.
Vi promenerade inåt land på åns S sida, hörde korsnäbb på avstånd, såg koltrast, blåmes, kungsfåglar och en gärdsmyg. Bakom den gamla dynranden i skogen fikade vi i lingonris- och revlummermattan. Den fortsatta promenaden åter till P-platsen över träbron och utmed vägen var överraskande tyst och fågeltom.

I bil förflyttade vi oss norrut längs väg 118 med korta stopp för tornfalk, röd glada, blå kärrhök, fjällvråk och betande gåsflockar (skogssädgäss med inslag av tundrasädgäss, ett halvdussin bläsgäss och ett femtontal vitkindade). En 300-flock vitkindade gäss flög söderut över oss.

I Äspet parkerade vi innanför S piren och traskade ut till stranden som vi följde till lagunutloppet. Bland de drygt 500 viggarna fanns enstaka bergänder och brunänder. Gräsänder dominerade simandsfaunan, även om ett hundratal krickor, drygt 30 snatteränder, några tiotal bläsänder, två skedandhonor och en grann stjärtandhane piggade upp! Två prutgäss födosökte lugnt vid yttre tornet. Sven skymtade en vadare (beckasin?), några blåmesar födosökte i vassarna vid yttre vändhålet, bofinkar letade frön bland mållorna och fyra vinterhämplingar flög förbi. Ett hundratal storskarvar skyldrade vakt på det överspolade Karets stenbumlingar. Återfärden anträddes över betesmarken (i hopp om en dvärgbeckasin från gårdagen, som dock uteblev). Tre okända skådare mötte vid stättan och berättade att vi missat två kungsfiskare vid inre tornet. Evert som gått från stora P-platsen ringde och meddelade att han sett tre sädesärlor, en sånglärka och en sävsparv.

På hemvägen hade exkursionsledaren nöjet att träffa en jagande stenfalk vid Köle! Dagens artlista blev blygsam, men vi fick massor av frisk luft i lungorna!

/Thomas Lindblad, Olseröd