Skriv ut

Foto: Evert WalfridssonSkräbeån 26 febr

Som vanligt vid denna numera traditionella exkursion gällde det att hitta vårtecken. Vädret låg åtminstone temperaturmässigt på vårsidan. Åtskilliga plusgrader och snö och is var borta. Men solen var skymd av ett ordentligt molntäcke men siktförhållandena var goda.

 

Hittade då de 20 exkursionsdeltagarna några vårtecken förutom blommande hassel och pestskråp? Jodå, våra tidigaste flyttfåglar, gravänderna, visade upp sig ute vid åmynningen och uppe vid vilthägnet vid Käsebron både syntes och lockade sånglärkor. Talgoxar, blåmes och grönfinkar prövade sin vårsång. Av övervintrarna noterades både strömstare och kungsfiskare. Men var den sistnämnda bara en blå repstump där den satt halvdold på en gisten brygga? Men nej, repstumpar kan inte flyga vilket denna kunde. Således var det en kungsfiskare. Den koboltblå ryggen är tydligen inte helt dum som maskering i en av människor nedskräpad omgivning.

Ute vid åmynningen noterades två nya arter för denna numera mångåriga exkursion. Här fanns både svärta och sjöorre vilket är ovanligt så långt in i bukten. Däremot saknade vi sådana självklara arter som ringduva och bofink på artlistan. Denna omfattade denna gång 35 arter. Innan vi skildes åt bestämde vi att våren hade inträtt.

/Nils Waldemarsson

Foto: Evert Walfridsson