Skriv ut

Foto: Thomas Lindblad Exkursion till Drakamöllan och Äskebjär 22 maj

Det var 16 grader och lätt mulet när de 23 deltagarna samlades i Olseröd kl 7. Vi körde till Drakamöllan där trädgårdssångare, rödstjärt, näktergal och gransångare sjöng. Vandringen gick förbi Drakamöllans gårdshotell där stararna redan matade ungar och sädesärlan trippade på takåsen medan de svartvita flugsnapparna inspekterade holken i eken vid entrén. Härmsångare, törnsångare och svarthätta sjöng, både ringduva och skogsduva spelade och strax kunde vi på avstånd höra sommargyllingens djupa flöjtande!

 

Molnen hade nu spruckit upp och resten av färden gick i stigande temperatur och strålande sol från blå himmel. Göken gol, en gammal havsörn flög förbi, en trana likaså och över heden sjöng trädlärkor och sånglärkor ikapp. Vi slog oss ned i en solig backe för dagens första fika. Hämplingar sjöng och gulsparvar matade ungar medan enbuskarna släppte sitt pollen i stora rökpuffar! Gröngölingen visade sig fint på en av ledningsstolparna och en gul och grann sommargyllinghane exponerade sig till mångas förtjusning helt kort i en död trädtopp!

Ute över heden hördes fältpiplärkans enkla sång och efter en stunds letande fann vi den sjungande fågeln, som landade i en trädtopp efter sin sångflykt. En dubbeltrasts ödsliga sång hördes på avstånd, ängspiplärkorna matade för fullt och en ljudlig spillkråka flög över. En grann stenskvätta satt på stenmuren före bron över bäcken när vi gick mot Äskebjär, där en tornfalk ryttlade över krönet. I kärret vid Äskebjärs fot blommade majnycklar och majvivor och tätörtens bladrosett lyste ljusgrön. Nedanför den branta backen – amfiteatern – fikade vi för andra gången och hade åter nöjet att höra sommargyllingen från bäckens trädridå! Här sjöng även trädpiplärkan medan en ormvråk och en glada kretsade över skogsbrynet. Småflockar med grågäss flög över och en gråhäger landade vid bäcken. Under återfärden mot bilarna noterades sjungande trädkrypare, nötväcka och gärdsmyg. En vacker bivråk gled över Julebodaån mot Kumlan under spelflykt! När vi skiljdes åt var klockan 11:30 och temperaturen ca 22 grader – sommaren hade börjat!

/Thomas Lindblad, Olseröd

Foto: Thomas Lindblad Foto: Thomas Lindblad