Exkursionsreferat 2018
Skriv ut

Fågelskådningens dag 6 maj 2018

Rätt tipsrad för tipsrundan Fågelskådningens dag 6 maj 2018 (vinnarna finns i slutet).

Fråga  Svar  Kommentar
1            2        Svarthakad buskskvätta är ny häckningsart för oss
2            X        Minst 30 000 par tranor häckade i Sverige 2012   
3            1        Orre inventeras under 2018 i Skåne
4            1        Bergfink i rekordantal fanns i området under vintern
5            X        Fågelinfluensa av typen H5 N6 upptäcktes i Blekinge
6            2        Aprilvintern var särskilt svår 1966
7            X        Talgoxen var vanligast vid årets fågelmatningsräkning
8            1        Pungmes kan man finna vid Karpalundsdammarna
9            2        Rödhaken är landets tredje mest vanliga fågel
10          2        Gulärla av rasen flava häckar här
11          X        3 kungsörnsungar blev flygga i Skåne 2017         
12          1        Trädkrypare kan häcka i holk
13          2        Erik Rosenberg författade "Fåglar i Sverige"

Läs mer...
 
Skriv ut

Foto: Sten-Åke Nilsson. SkärpiplärkaSkräbeån 25 febr 2018

Så var det dags för den årliga kontrollen om det var vår eller vinter. Den kontrollen brukar fågelklubben utföra sista söndagen i februari med en vandring längs Skräbeån.  Efter att varit frånvarande under hela vintern ända fram till denna vecka slog kung Bore till med full kyleffekt. Bistra vindar från Ryssland men solsken rådde.

Läs mer...
 
Skriv ut

Havsörn. Foto Anders JarnemoÖrnräkning 6 januari 2018

Örnräkningen genomfördes under i stort sett gynnsamma förutsättningar. Dock fanns vissa områden som var störda. Antalet havsörnar uppgick denna gång till 61 till 66 individer. Ett något högre resultat än föregående år.

Havsörn

Tidpunkterna kl 09.02 och kl 10.21  blir centrala i bedömningen av antalet örnar ute vid kusten. Då ses nämligen upp till 19 havsörnar från Landön resp Tosteberga bodar. Det förefaller som det blivit någon form av störning vid den senare tidpunkten vid Lyckebodaområdet  som gjort att en del örnar dragit sig utåt mot havet. Samtidigt fanns ett antal havsörnar i andra delar av området vilket gör att totalantalet i kustområdet inklusive Trolle Ljungby mosse blir minst 28 individer. Detta är drygt 10 fler än vid motsvarande räkning 2017.

Läs mer...