Skriv ut

Gäss i November.

Så har vi då ett resultat från gåsräknandet lördagen den 11 november ! Totalsiffran 28.421 är ungefär densamma som för ett år sedan. Dock lägre än antalet de tre åren dessförinnan där vi i november 2013 hade sammanlagt drygt 39.000 gäss och 2015 drygt 37.000 ex totalt. Högsta noteringen för totala antalet gäss är från december 2013 då det fanns fler än 43.000 gäss i våra marker.

Den relativa bortavaron av vinter kan vi väl bl.a. utläsa i hur fördelningen mellan de olika gåsarterna ser ut. Bara 4.501 sädgäss (varav skogssädgässen utgjorde 4.039 ex) i november i år - för ett år sedan hittade vi ca tre gånger så många sädgäss.  Drygt 9.000 av denna summa utgjordes av skogssädgäss i november 2016. Högsta antalet sädgäss är från november 2004 och november 2003 med ca 23.400 resp. 23.150 individer. Vi saknar siffror över fördelningen mellan de båda sädgåsraserna före hösten 2014 i våra sammanställningar.

Grågässens antal stannade på 8.462 ex. vilket är knappt dubbelt så många som för ett år sedan. 2014 fanns fortfarande drygt 11.600 grågäss kvar hos oss. Högsta novembersiffran är från 2009 då fler än 14.400 grågäss fanns i vårt området - 15.413 ex från okt 2009 är den hittills högsta noteringen någon månad gällande grågässen.

Det största antalet fåglar utgjordes av vitkindade gäss: 14.554 ex! Detta är ungefär dubbelt så många som för ett år sedan - högsta november siffran är från 2013 med fler än 26.000 vitkindade.

Fortfarande få kanadagäss eller bara 585 inräknade individer, vilket är ungefär hälften mot antalet för ett år sedan. Vintern är tydligen ännu inte något "hot" heller för kanadensarna! 313 bläsgäss är ganska normalt för årstiden de senaste åren.

Hälsningar
Evert

OBS! Om ni använder er av våra inventeringar för statistik så kontakta oss gärna så vi kan förklara eventuella orsaker till avvikande siffror.