Skriv ut
Rätt tipsrad för tipsrundan Fågelskådningens dag 8 maj 2016


Fråga    Svar   Kommentar
1         X       En kungsfågel väger cirka 5 gram     
2         1       En tajgablåstjärt blev ny art för kommunen 2015   
3         2       Svarttärnan tillhör släktet Chlidonias
4         2        Enkelbeckasinen kallades förr horsgök
5         1        Brushane rastar på Håslövs ängar
6         2        Stortrapp häckade på sandiga områden under 1800-talet
7         X        Talgoxen var vanligast vid årets fågelmatningsräkning
8         1        Besöksanläggningen Kanalhuset ligger stadsnära
9         X        Som mest räknades 8 600 tranor vid Pulken i våras
10        2        Bilden visar en svarthätta
11        1        Pilgrimsfalkarna i Kristianstad förgiftades med karbofuran        
12        2        Skäggdopping kan bära sina ungar på ryggen
13        X        Patrik Olofssons senast utgivna bok heter "Eldögon"


Prislista tipsrundan

1:a pris Götalands bästa fågellokaler (Ullman): Ingalill Röstén, Kristianstad                         
2:a pris Vinterfåglar (Jonsson): Boel Hindorf, Kristianstad                      
3:e pris Vykort: Kristina Sköld, Kristianstad   
4.e pris Vykort: Ingrid Abrahamsson, Gärds Köpinge           
5:e pris Vykort: Boel Glimhall, Kristianstad