Senaste gåsräkningen

För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel:0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel:0456-281 22

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 3773

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Aktuellt program

  • Sön 17 nov Linnérundan

    Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

  • Ons 20 nov Föredrag med Urban Emanuelsson

    Kom till naturum Vattenriket, Kristianstad kl 18.30 och lyssna på biologen och professorn Urban Emanuelsson som talar om markanvändningens betydelse för fauna och flora i nordöstra Skånes och västra Blekinges landskapsförändring. Urban arbetar på SLU/Centrum för biologisk mångfald, där han även varit föreståndare, och han arbetar numera också på Högskolan Kristianstad. Vi räknar med att sluta senast kl. 20:15. Detta är en aktivitet i samverkan mellan Vattenrikets vänner, Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Vårt landskap präglas helt av dagens storskaliga brukande av både jord- och skog för att klara det försörjningsbehov vi har. Varje tids krav och försörjningsbehov skapar det landskap som för tillfället fungerar/levererar bäst. Idag ser vi hur flora och fauna har trängts tillbaka. Många av de arter, som gynnades av eller var helt beroende av gamla tiders hävd, finns idag på rödlistan.  Men hur såg det gamla brukade landskapet ut? Vilken betydelse...

  • Sön 24 nov Senhöstens fåglar längs Linnérundan

    Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Aktuella händelser