Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Inget gyllingmöte i hemmamarkerna 1 juni 2019

Vi var ett knappt dussin exkursionsdeltagare som träffades kl 6 på samåkningsparkeringen i Olseröd. I svalt och lätt molnigt väder for vi mot V infarten till Ravlunda skjutfält där vi gjorde vårt första stopp i Bivackskogen. Kungsfågel, grönsångare, trädkrypare och svarthätta sjöng för fullt, men den brandkronade kungsfågeln som vi sökte var tyst.

I Flodahusdammen spelade smådoppingen, rörhöna och sothöna trätte om revirgränser, knipan flög över och en storskrake lyfte och drog mot havet. En vacker törnskata tronade i toppen på den solitära boken och trädlärkan sjöng i fonden, liksom koltrast och buskskvätta.

Vid Knäbäcksdösen vandrade vi i buskmarkerna runt groddammarna. Ärtsångare och törnsångare lät sig villigt jämföras, trädgårdssångarna pladdrade oförtröttligt, ett par barska törnskator turades om med vakthållningen i ett rosensnår. Stenskvättor och sädesärlor satt utposterade på stenblocken, men fältpiplärkan lyste med sin frånvaro. Ute över heden singlade enstaka tofsvipor och en storspov flöjtade i fjärran. Långt bort över havshorisonten skymtade vi några kentska tärnor och gråtrutar. Vi intog vår kaffefika medan solen bröt igenom.

Färden gick vidare i bil mot Trunelän strax V om Maglehem där vi parkerade bilarna. Vi vandrade västerut på Blåvingeleden. En tornfalk flög över och minuterna därefter for en skarpskuren lärkfalk förbi som en projektil. Blomsterprakten i Davids kärr var magnifik, med blommande smörbollar och majnycklar, medan tvåblad och nattviol ännu stod i knopp. En svartvit flugsnappare sjöng och härmsångaren klämde på sin gummianka. Vi begrundade Malaisefällan vid bäcken där insekter infångas för artbestämning och analys under en 18-månadersperiod i Station Linnés regi. Vandringen förde oss nu över de fårbetade markerna vid Lillehems boställe och vidare mot Lilla drakamöllan under trädlärkors och sånglärkors ljudtapet. Innan vi vände näsorna mot bilarna gjorde vi ett sista försök att få höra sommargyllingens ljuva flöjtande från bokdungarna V om Drakamöllegården, men sommargyllingarnas sammansvärjning emot oss höll hela exkursionstiden ut och därvidlag blev vi lottlösa. Å andra sidan hade vi en förbaskat skön dag i vår fagraste försommarnatur som rikt bjöd på många andra av sina läckerheter! Artlistan stannade på blygsamma 61 arter och det var på trötta fötter vi bröt upp vid bilarna strax före lunch.

Thomas Lindblad