Senaste gåsräkningen

För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel:0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel:0456-281 22

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 3773

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Exkursionsreferat 2019

Nils Valdemarsson och Christer Neideman. Foto: Ulrika TollgrenÖrndagen 20 januari 2019

Årets upplaga av örndagen genomfördes med ett högt antal besökare. Inte minst med draghjälp av god förhandsinformation. Inga rekordantal av örnar, men alla fick ta del av såväl havsörnar som information om dessa.

325 besökare kan inte ha fel! Stora rovfåglar och i synnerhet örndagen är intressant. Denna genomfördes för 16:e gången  ute vid Tosteberga bodar i samverkan med byalag, hamnföreningen m fl i Tosteberga, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Uppslutningen var således god såväl från besökare som funktionärer. Morgonen och tidig fm var tämligen kylslagen i nordvästvinden och nollgrader varför serveringen av korv och kaffe var populära.

Örnräkning 5 januari 2019

Ovanlig gäst vid åteln, ung kungsörn. Foto: Anders JarnemoÖrnräkningen genomfördes under för räknarna mycket gynnsamma väderleksförutsättningar. Trots flera slag av störningar uppgick antalet havsörnar till fler än under både 2017 och 2018, om än lite annorlunda fördelade mellan olika områden. Drygt 70 havsörnar räknades in.

Havsörn
Omkring kl 0900 ses flest örnar samtidigt i kustområdet. Åtminstone 9 av dessa finns då i området kring matningsplatsen. Samtidigt fanns ett antal havsörnar i andra delar av området vilket gör att totalantalet i kustområdet inklusive Trolle Ljungby mosse blir 22 till 23 individer. Detta är 6 till 7 färre än vid motsvarande räkning 2018.

Vid Hammarsjön fanns fler örnar i de södra delarna än i den norra delen av sjön. Antalet var i likhet med 2018. Däremot fanns fler havsörnar i området söder om Hammarsjön än under 2018 trots att utfodringsverksamheten där inte var igång. Vid Araslövssjön kunde observatören följa när örnarna slog en grågås. Odersbergaområdet påverkades av jakt varför antalet havsörnar är lägre än vad som är normalt för området. De örnar som sågs vid sjöarna var tämligen stationära och få rörelser mellan dessa och andra områden observerades. Antalet observerade örnar är högre här än vid motsvarande tillfälle 2018.