Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Exkursionsreferat 2019

World Birdwatch Day i Friseboda 6 oktober

Efter mäktiga sträck av tranor den 3 oktober, vitkindade gäss den 4 oktober och ringduvor den 5 oktober över vårt område, fanns naturligtvis en förhoppning att även den 6:e skulle ge lite utdelning i Friseboda. Men väderprognosen var inte särskilt uppmuntrande, relativt svaga nordliga vindar för inte in fågelsträcken mot kusten.

Exkursion i hemmamarkerna med Hans Cronert, 21 september 2019

Åtta deltagare var samlade i den tidiga morgonen vid naturum. Vädret verkade bli bra för sträckfågelstudier på Rinkabyfältet. Vinden utlovades bli måttlig från väster, vilket brukar innebära bra sträckrörelser av framför allt olika tättingar och sparvhökar som pressas ut och koncentreras mot kusten.

Tyvärr infriades inte förhoppningarna. Det var ganska disigt och vinden blev kraftigare än förväntat. Visserligen noterades sträckrörelser hela tiden, men det var glest mellan flockarna och fåglarna flög ganska högt och var svåra att höra i den kraftiga vinden.

Foto: Jörn NybergVinnarna till lotteriet om Fiskgjusetavlan är nu utsedda!

Vinnaren av tavlan heter Nils Möller ifrån Lund och är 10 år.
Överlämnandet av tavlan till Nils skedde hos Linda Niklasson tillsammans med Nils pappa och morfar.

2:a priset, Fågelguiden, gick till Dalia Willer, också boende i Lund, 7 år gammal.

3:e priset, 4 st bordstabletter gick till Pernilla Sjögren Larsson, Ljungsbro.

4:e priset, 4 st bordstabletter gick till Kristin Olofsson, Helsingborg.

De övriga priserna har blivit skickade till pristagarna.

STORT GRATTIS!!!

Vadarskådning i Äspet 7 juli

Foto: Ulrika Tollgren

Redan några dagar före midsommar drar storspovshonorna söderut. Höstskådningen inleds hos oss ofta bäst från Hanöbuktens strand, gärna i kombination med bad.
På söndagseftermiddagen den 7 juli var det så dags för den första av 3 vadarskådningssöndagar i Äspet. Trots eftermiddagens regn och åska och meteorologernas löften om ännu mer av samma väder under kvällen träffades 25 tappra och förväntansfulla deltagare på parkeringen. Några tillhörde klubbens veteraner, andra var tillresta skådare och för några var det premiär både vad gällde skådningen som sådan och besöket vid denna lokal.

Inget gyllingmöte i hemmamarkerna 1 juni 2019

Vi var ett knappt dussin exkursionsdeltagare som träffades kl 6 på samåkningsparkeringen i Olseröd. I svalt och lätt molnigt väder for vi mot V infarten till Ravlunda skjutfält där vi gjorde vårt första stopp i Bivackskogen. Kungsfågel, grönsångare, trädkrypare och svarthätta sjöng för fullt, men den brandkronade kungsfågeln som vi sökte var tyst.

I Flodahusdammen spelade smådoppingen, rörhöna och sothöna trätte om revirgränser, knipan flög över och en storskrake lyfte och drog mot havet. En vacker törnskata tronade i toppen på den solitära boken och trädlärkan sjöng i fonden, liksom koltrast och buskskvätta.

Fågelskådningens dag 5 maj 2019

(med rätt tipsrad och vinnare)

Minus 2 grader i den tidiga gryningen på Håslövs ängar kändes inte direkt majlikt. Men efter en varm april var inledning av maj minst sagt kylig. Efterhand som solen steg så blev det betydligt behagligare och fågellivet kom igång på allvar.

Drygt 60 besökare och ett duktigt gäng funktioner gjorde att förmiddagen flöt på ett angenämt sätt. Trots att vi kanske för första gången under Fågelskådningens dag saknade gök och näktergal i fågelkören så räknades totalt 75 olika fågelarter in. Bland talrika tofsvipor och rödbenor fanns som vanligt både rödspov och brushane representerade. Bland mer ovanliga arter måste rödstrupig piplärka nämnas. Vårfynd av denna art i våra trakter är ovanligt. Inte heller storlommen som rastade ute i Hammarsjön får betecknas som vanligt förekommande denna dag. Lärkfalk, stenfalk, skärfläcka, mindre strandpipare och svarttärna får också läggas till listan på mer ovanliga observationer. Ängarna utgör idag ett betydligt trevligare besöksmål än för några år sedan då Håslövs ängar upplevdes betydligt artfattigare.

Nils Valdemarsson och Christer Neideman. Foto: Ulrika TollgrenÖrndagen 20 januari 2019

Årets upplaga av örndagen genomfördes med ett högt antal besökare. Inte minst med draghjälp av god förhandsinformation. Inga rekordantal av örnar, men alla fick ta del av såväl havsörnar som information om dessa.

325 besökare kan inte ha fel! Stora rovfåglar och i synnerhet örndagen är intressant. Denna genomfördes för 16:e gången  ute vid Tosteberga bodar i samverkan med byalag, hamnföreningen m fl i Tosteberga, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Uppslutningen var således god såväl från besökare som funktionärer. Morgonen och tidig fm var tämligen kylslagen i nordvästvinden och nollgrader varför serveringen av korv och kaffe var populära.

Örnräkning 5 januari 2019

Ovanlig gäst vid åteln, ung kungsörn. Foto: Anders JarnemoÖrnräkningen genomfördes under för räknarna mycket gynnsamma väderleksförutsättningar. Trots flera slag av störningar uppgick antalet havsörnar till fler än under både 2017 och 2018, om än lite annorlunda fördelade mellan olika områden. Drygt 70 havsörnar räknades in.

Havsörn
Omkring kl 0900 ses flest örnar samtidigt i kustområdet. Åtminstone 9 av dessa finns då i området kring matningsplatsen. Samtidigt fanns ett antal havsörnar i andra delar av området vilket gör att totalantalet i kustområdet inklusive Trolle Ljungby mosse blir 22 till 23 individer. Detta är 6 till 7 färre än vid motsvarande räkning 2018.

Vid Hammarsjön fanns fler örnar i de södra delarna än i den norra delen av sjön. Antalet var i likhet med 2018. Däremot fanns fler havsörnar i området söder om Hammarsjön än under 2018 trots att utfodringsverksamheten där inte var igång. Vid Araslövssjön kunde observatören följa när örnarna slog en grågås. Odersbergaområdet påverkades av jakt varför antalet havsörnar är lägre än vad som är normalt för området. De örnar som sågs vid sjöarna var tämligen stationära och få rörelser mellan dessa och andra områden observerades. Antalet observerade örnar är högre här än vid motsvarande tillfälle 2018.