Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Spoven går att ladda ner som PDF. Storleken per nummer ligger på mellan 20 och 40 Mb


SPOVEN 2023 nr 2


SPOVEN 2023 nr 1


SPOVEN 2022 nr 4


SPOVEN 2022 nr 3

Årsrapport 2021


SPOVEN 2022 nr 2


SPOVEN 2022 nr 1


SPOVEN 2021 nr 4


SPOVEN 2021 nr 3


SPOVEN 2021 nr 2


SPOVEN 2021 nr 1


SPOVEN 2020 nr 4


SPOVEN 2020 nr 3


SPOVEN 2020 nr 2


SPOVEN 2020 nr 1


SPOVEN 2019 nr 4


SPOVEN 2019 nr 3


SPOVEN 2019 nr 2


SPOVEN 2019 nr 1


SPOVEN 2018 nr 4


SPOVEN 2018 nr 3


SPOVEN 2018 nr 2


SPOVEN 2018 nr 1


SPOVEN 2017 nr 4


SPOVEN 2017 nr 3


SPOVEN 2017 nr 2


SPOVEN 2017 nr 1


SPOVEN 2016 nr 4


SPOVEN 2016 nr 3


SPOVEN 2016 nr 2


SPOVEN 2016 nr 1


SPOVEN 2015 nr 4


SPOVEN 2015 nr 3


SPOVEN 2015 nr 2


SPOVEN 2015 nr 1


SPOVEN 2014 nr 4


SPOVEN 2014 nr 3


SPOVEN 2014 nr 2


SPOVEN 2014 nr 1


SPOVEN 2013 nr 4


SPOVEN 2013 nr 3


SPOVEN 2013 nr 2


SPOVEN 2013 nr 1


SPOVEN 2012 nr 4


SPOVEN 2012 nr 3


SPOVEN 2012 nr 2


SPOVEN 2012 nr 1


SPOVEN 2011 nr 3

Läs om http://www.old.spoven.com/invent/arsrapp10.pdf (pdf)

Andra titlar i numret:
Ordföranden sjunger ut, Aktuellt från Fågelmarkerna (16/4-31/8), Exkursionsreferat mm.


SPOVEN 2011 nr 2

Andra titlar i numret:
Ordföranden sjunger ut, Fåglarnas utbredning i Kristianstad och Bromölla kommuner, resultat från skånsk Atlasinventering II, 2004-2009 del IV skrattmås - fältpiplärka, Fågelskådningens dag, Aktuellt från Fågelmarkerna (1/2 - 15/4), Exkursionsreferat mm.


SPOVEN 2011 nr 1

Läs om Verksamhetsberättelse för Nordöstra Skånes Fågelklubb 2010 (pdf)
Inventering av häckfåglar i nordöstra Skånes skärgård under 2010 (pdf)

Andra titlar i numret:
Ordföranden sjunger ut, Upprop - riksinventering gråhakedopping 2011, Örnräkning 8 januari 2011, Få röda glador övervintrade 2010, Fåglarnas utbredning i Kristianstad och Bromölla kommuner, resultat från skånsk Atlasinventering II, 2004-2009 del 3 strandskata - roskarl, Sjöfågelinventeringen i januari 2011, Hur gammal kan en grågås bli?, Aktuellt från Fågelmarkerna (21/11-31/1), Exkursionsreferat, Medlemsförteckning mm.


SPOVEN 2010 nr 4

Läs om Holkprojekt för småugglor i norra delen av Kristianstads kommun (pdf)

Andra titlar i numret:
Ordföranden sjunger ut, Fåglarnas utbredning i Kristianstad och Bromölla kommuner, resultat från skånsk Atlasinventering II, 2004-2009 del2, Livet i Holken, Aktuellt från Fågelmarkerna (1/9-20/11), Sibirisk gransångare på Käringön, Möte med härfågel i Önnestad, Exkursionsreferat, Rapportlista för fågelobservationer 2010 mm.