Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Exkursionsreferat 20201

Äntligen årsmöte 2021!

På grund av pandemin har denna begivenhet skjutits upp men nu är det dags. Onsdagen den 11 augusti kl.19:00 i Föreningarnas Hus. Förutom sedvanliga årsmötesbeslut kommer Mats Johannesson att hålla föredrag om pungmesprojektet. Klubben bjuder på fika!

Varmt välkomna!

Du som ännu inte är medlem i Nordöstra Skånes Fågelklubb, slå till idag. Vi är en förening för fågelintresserade:
  • Vi arrangerar många exkursioner till intressanta fågellokaler, både nära och fjärran.
  • Vi anordnar trevliga innemöten med föredrag och bildvisningar om fåglar.
  • Vi erbjuder våra medlemmar lärorika och roliga studiecirklar.
  • Vi ger årligen ut fyra nummer av tidskriften Spoven.
  • Vi har kul när vi träffas. Kom med du också!
  • Vi organiserar och genomför ornitologiska undersökningar.
  • Vi föreslår och verkar för genomförandet av fågelskyddsprojekt och inventeringar.
  • Vi bistår myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor.

Foto: Anders JarnemoÖrnräkning 2 januari 2021

Örnräkningen genomfördes under goda förutsättningar för räknarna. Cirka 75 havsörnar räknades in. Denna gång med många havsörnar i kustområdet. Totalantalet överträffas enbart av 2015 års siffror.

Havsörn

Trots att matningen vid kusten drabbades av en rejäl störning i det goda promenadvädret vid kl 10.30 så var det ordentlig trafik på örnarna vid matningen. Strax före störningen hade observatören vid Tosteberga hela 25 örnar i området och vid kl 11.30 då störningen minskat i området så sågs hela 27 ex från Landön. Dessa landade dock inte direkt på maten förrän omkring kl 13.30. En störning påverkar alltså örnarnas närvaro under relativt lång tid. Totalt såg minst 33-34 havsörnar i kustområdet vilket är fler än 2020 då 28 individer sågs.

Däremot sågs något färre örnar, 9 ex, i Hammarsjöområdet än under 2020. Då sågs cirka 12 örnar under fm. Söder om Hammarsjön fanns 14 havsörnar. Väl utspridda då som nämnts ingen matning pågick. Vid Isternäset och Araslövssjön var antalet betydligt lägre än fjolårets räkning. Kan det bero på att inga större antal gäss uppehöll sig i området? Vid övriga inlandssjöar sågs ungefär lika många eller något fler örnar än förra året.