Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Inventeringar

Här följer en sammanställning över inventeringar gjorda i Nordöstra Skånes Fågelklubbs regi. Listan är en början och kommer att utökas.

Atlas Inventeringen:
Del VI Kungsfågel - Korp (pdf)
Del VII Stare - Gulsparv + Slutord (pdf)

Övringa inventeringar:
Fältpiplärkan i nordöstra Skåne 2013 (pdf)
Strandängsfåglar i Vattenriket 2012-2013 (pdf)
Strandängsfåglar längs nedre Helgån i Krstd Vattenrike 2012 (pdf)
Skrattmåsinventering 2012 (pdf)
Rördrom i nordöstra Skåne 2012 (pdf)
Storskarvinventering 2012 (pdf)
Pungmesarna i Vattenriket 2011-2012 (pdf)
Inventering av häckfåglar i nordöstra Skåne under 2011 (pdf)
Häckfågelinventering av strandängar 2011 (pdf)
Fiskgjuseprojektet i Ivösjön 2010-2013 (pdf)
Inventering av häckfåglar i nordöstra Skånes skärgård under 2010 (pdf)
Holkprojekt för småugglor i norra delen av Kristianstads kommun (pdf)
Riksinventering berguv 2009 (pdf)
Inventering av häckfåglar i nordöstra Skånes skärgård under 2009 (pdf)
Fåglar i och vid Ivösjön (pdf)
Septemberinventering av grågås vid Levrasjön 1963-2008 (pdf)
Inventering av häckfåglar i nordöstra Skånes skärgård under 2008 (pdf)
Kornknarr 2008 (pdf)
Inventering av häckfåglar i nordöstra Skånes skärgård under 2007 (pdf)
Kornknarr och småfläckig sumphöna i nordöstra Skåne - Tillfälliga gäster eller häckfåglar? (pdf)
Nattskärra 2007 (pdf)
Rastande och övervintrande gäss i Nordostskåne 1976/77 - 2006/77 (pdf)
Hammarsjöns häckande fåglar - Invent. 2006 och utveckl. sedan 1956 (pdf)
Inventering av häckfåglar i NÖ Skånes skärgård under 2006 (pdf)
Inventering av häckfåglar i villaområden i Hammar (pdf)
Begränsad inventering av häckfåglar i nordöstra Skånes skärgård under 2005 (pdf)
Gråhägerinventeringen 2004 i Kristianstad och Bromölla kommuner (pdf)
Häckande fåglar på havsstrandängar och i skärgården i NÖ Skåne 2004 (pdf)
Kungsfiskare i Vramsån 2004 (pdf)
Inventering av backsvala i Kristianstads och Bromölla kommuner 2003 (pdf)
Törnskatestudie i Nordöstra Skåne 2000-2002 (pdf) (med fullständig tabell 3)
Fältpiplärkan i Kristianstads kommun 2001 (pdf)
Dagrovfåglar i Kristianstads Vattenrike 2001 (pdf)
Hamninventeringen 27 januari 2001 (pdf)
Rördrommen i Nordöstra Skåne år 2000 (pdf)
Storspoven i Nordöstra Skåne 1997-1999 (pdf)