Senaste gåsräkningen

För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel:0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel:0456-281 22

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 3773

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Program

Alla är hjärtligt välkomna och var inte rädda för att komma med även om ni saknar tubkikare. Alla som har låter gärna andra också titta.

Undrar du över något så ring till respektive kontaktperson. Anpassa kläder och skodon efter väder och årstid! Ta gärna med fika – vi är oftast ute 3-4 timmar.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet Sydost!

Kontaktpersoner:
Evert Valfridsson: 044-32 30 45 el. 070-602 30 45, evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se   
Ulrika Tollgren: 0738-08 37 73, ulrika.tollgren@orthanc.se

Någon julstämning bland gässen i våra kanske vintriga marker? Som vanligt är klubbens idoga gåsräknare igång den här förmiddagen. Med alla siffror på plats finns så småningom statistiken tillgänglig på bl.a. klubbens hemsida. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Samling kl. 10.00 parkeringen vid naturum Vattenriket för traditionell annandagsvandring! Vi njuter av frisk luft och motionerar bort lite av julmaten medan vi tittar på övervintrande fåglar och eventuella blommande växter kring Linnérundan - längs bl.a. deponiområdena på Härlövs ängar, vid Lillö och över Isternäset och Kanalhusspången. Samarrangeman mellan Fågelklubben, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.  Kontaktperson. Evert Valfridsson.

Knappt en vecka in på det nya året och som vanligt är det nu dags att räkna hur många örnar, som finns i vårt område mitt i vintern. Vid räkningen 2019 noterades drygt 70 havsörnar vilket var en dryg handfull fler än 2018. Vad månde bliva 2020?
Nils Waldemarsson är som vanligt spindeln i nätet i den här inventeringen och tar emot uppgifter från de många örnräknare, som är ute den här dagen. Är du också intresserad att vara med? Kontakta Nils så ordnar han detta. Kontaktperson: Nils Waldemarsson, 0456-281 22 eller
nils.waldemarsson@tele2.se.

Hur mycket vinter har vi så här dags? Hur påverkar det aktuella väderleksläget gässen, som valt att övervintra i vår del av Sverige? Efter förmiddagens insatser av klubbens gåsräknare vet vi svaret. Intresserad att vara med på någon gåsräkning? Kontakta i så fall Evert som kan hjälpa till att fixa detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Dags för ännu ett traditionellt inslag i klubbens verksamhet sedan en del år. Tillsammans med klubbens vice ordförande Jan Linder tar vi en förmiddagstur längs en del av en (kanske) vintrig skånsk ostkust. Vi samlas kl. 09.00 på parkeringen i Äspet, Åhus. Under förmiddagen letar vi efter de vinterfåglar, som kan finnas här – där vattenpiplärka självfallet är en önskeart.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Är bara det rådande väderläget på vår sida, tar vi en tur längs Linnérundan för att få lite vinterkänsla! Vi samlas på parkeringen vid naturum kl. 10.00 och följer under några timmar med Evert Valfridsson ut på årets första tur (nr 333 sedan starten!) i detta tätortsnära område i Kristianstads Vattenrike – med inte minst havsörnar på önskelistan bland dagens vinterfåglar! Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson