Senaste gåsräkningen

För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel:0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel:0456-281 22

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 3773

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Program

Alla är hjärtligt välkomna och var inte rädda för att komma med även om ni saknar tubkikare. Alla som har låter gärna andra också titta.

Undrar du över något så ring till respektive kontaktperson. Anpassa kläder och skodon efter väder och årstid! Ta gärna med fika – vi är oftast ute 3-4 timmar.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet Sydost!

Kontaktpersoner:
Evert Valfridsson: 044-32 30 45 el. 070-602 30 45, evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se   
Ulrika Tollgren: 0738-08 37 73, ulrika.tollgren@orthanc.se

Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Genomförs i år för 10:e gången och numera förlagd till naturum Falsterbo. Som vanligt en kombination av fågelskådning och olika utställningar kring fågelskådning …
Information om arrangemanget och programmet kommer successivt under sommaren på
www.falsterbobirdshow.com

Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

I år är det 30 år sedan några eldsjälar startade arbetet med att ändra attityden till våtmarkerna kring Kristianstad från vattensjuka till vattenrika. Restaureringar av strandängar påbörjades liksom arbetet med att göra området lättillgängligt med utemuseer, spänger och fågeltorn. Samtidigt började Naturskolans pedagogiska verksamhet engagera elever och lärare för natur och miljö. Det framgångsrika arbetet ledde till att Vattenriket utsågs till biosfärområde av Unesco år 2005. Fem år senare fick området och verksamheten ett besökscentrum mitt i Kristianstad och samtidigt mitt bland våtmarkerna – naturum Vattenriket.
Den 1 september blir det jubileumsfirande på naturum med Christianstads Symfoniker och samtal med intressanta gäster.

Kl. 18.00 gör vi avspark för ännu en upplaga av fågelcirkeln ”Fåglarna i din närhet” på Studiefrämjandet, V Storg. 51 H i Kristianstad. Tillsammans med ledaren Evert Valfridsson tittar vi närmare på vilka arter, som vi kan uppleva omkring oss i vår del av landet. Vi tränar på olika artkaraktärer såväl för ögat som för örat, hur och var de olika arterna lever etc.
Som vanligt vänder sig cirkeln till både dig, som varit med ett tag, och till dig, som är nybörjare i fågelmarkerna. Vi träffas under 12 - 15 sammankomster, varav de flesta utomhus, fram till vintern. Det kostar 100:- att vara med –  och 125:- tillkommer för den som inte redan är medlem i fågelklubben.
Anmälan senast 2019-08-30 till Evert Valfridsson, tel. 070-602 30 45 eller per e-post:
evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Han kan också berätta mer.

Tillsammans med klubbens ordförande Nils Waldemarsson gör vi än en gång en skådartur längs Edenrydskusten så här i övergången mellan eftersommar och höst. Samling Maxi:s parkering, Bromölla kl 07.30 – med möjligheter till samåkning från parkeringen vid naturum Vattenriket
kl. 07.00.  Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Flyttfåglarna sträcker förbi oss och inte minst längs den skånska ostkusten kan det erbjudas många trevliga tillfällen till skådning. Tillsammans med Greger Flyckt kollar vi in vad som rör sig genom Hanöbukten, när vi tillbringar den här lördagsförmiddagen i Juleboda. Samling vid parkeringen här nere - längst i söder i Kristianstads kommun - ungefär, när solen går upp eller senast kl. 06.30 - sedan håller vi på till fram mot lunch! Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Som vanligt lär det väl vara ganska tunnsått med andra arter än grågäss och kanske vitkindade gäss (möjligtvis också några enstaka kanadagäss) när säsongens första gåsinventering genomförs. Efter gåsräknarnas turer genom landskapet den här förmiddagen har vi ytterligare lite kalla fakta i ärendet! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Så här i mitten av september är det faktiskt 15 år sedan vi genomförde den första vandringen längs Linnérundan! Den 15/9 2004 samlades vi (Evert från Fågelklubben och Ann Katrin från Studiefrämjandet) och ett antal medvandrare vid Kanalhuset och knallade ut över ett då - för i alla fall exkursionsledaren - ganska okänt område i Kristianstads Vattenrike.
Idag ger vis oss iväg för 319:e gången – med samling på parkeringen vid naturum kl. 08.00 där Evert väntar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! 
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på en skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Höst är sträcktider – tillsammans med Hans Cronert tillbringar vi förmiddagen vid något av de ställen, som traditionellt har bra stäck, när väder och vindar är som bäst …
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 06.30 – likt fåglarna följer vi solens uppgång! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Vi kommer att tillsammans med Ulrika Tollgren ägna förmiddagen den här dagen åt höstrastande fåglar i kulturmarker och kring äppelodlingar norr om Oppmannasjön.
Samling kl.08:45 vid samåkningsparkeringen i Arkelstorp, (hållplats ”Arkelstorps affär” med buss 550 som avgår från Kristianstad i riktning mot Arkelstorp kl.08:20). Ta med fika och kikare, om du har. Vi räknar med att gå ca 5-6 km utan alltför stora höjdskillnader.
Kontaktperson: Ulrika Tollgren.

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Emil Andersson Fristedt tar oss med ut bland fåglarna på delar av Näsby fält i de nordliga delarna av Kristianstad tätort längs bl.a. Araslövssjön. Detta är ett av våra båda bidrag till den stora internationella fågelskådarsatsningen Euro Birdwatch Day! Vi samlas på parkeringen vid Norra Lingenäset kl. 08.00 och ser hur fågelhösten ser ut så här dags. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjande.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Jan Linder guidar oss genom vårt andra bidrag till årets europeiska fågelskådardagar. Kom till plattformen i Friseboda och se vad denna höstförmiddag har att erbjuda! Jan är på plats från kl. 08.00 och hjälper oss med fåglarna, som passerar längs ostkusten under timmarna fram mot lunch. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet. Kontaktperson Evert Valfridsson.

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Kan vi i gåsflockarna i våra trakter ana att vi närmar oss stundande övervintring? Har de första sädgässen kommit ner till oss? När klubbens inventerare är klara den här dagen, vet vi svaret. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Vi hoppas att vindarna i nordvästra Skånes pressar in många sträckande fåglar mot land den här dagen! Tillsammans med Mats Johannesson satsar vi på att försöka se en del av de havsfåglar, som vid rätt ”vindmotstånd” kan komma inom synhåll från någon av de klassiska skådarlokalerna på landbacken på t.ex. Kulla- och Bjärehalvöarna. Kom – inte minst med en rejält tilltagen matsäck – senast kl. 06.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket så fyller vi bilarna och drar västerut. Bråkar vädergudarna med oss, har nog Mats någonting i bakfickan som ska ”rätta till” detta. Vi räknar med att vara åter i Kristianstad sen eftermiddag. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Fåglarnas höststräck fortsätter – vi fortsätter spana efter bl.a. fler labbar och andra höstflyttare. Greger Flyckt ska även den här förmiddagen lotsa oss rätt bland det, som flyger förbi vår skånska ostkust.
Vi samlas kl. 07.30 vid parkeringen i Juleboda och spanar bland förbiflygande fåglar från solens uppgång och en bra stund fram mot lunch! Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.