Aktuellt program

Sön 8 mars        Trandans med Tofte

Läs mer om detta arrangemang och annat som händer på naturum Vattenriket
på deras hemsida: http://tinyurl.com/naturum

 

Ons 11 mars        Linnérundan nr 150!

Ytterligare några dagar har gått mot en efterlängtad vår - kan detta anas i Vattenriket. Samling kl. 09.00 på parkeringen vid naturum och följ med Evert Valfridsson ut och försök hitta ett svar. Ta. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Skriv ut
Exkursionsreferat 2015

Foto: Jan LinderVinter längs ostkusten, 18 januari

Fågelklubbens programkommitté hade namnsatt denna exkursion till "Vinter längs ostkusten". Exkursionsmålet var Äspetstranden i Åhus med fågeltornet och dess lagun ”Korran”. Vi var trettiotalet deltagare som kunde konstatera att så mycket vinter var det nog inte om man med vinter menar kyla och snö. En temperatur på ca tre plusgrader näst intill vindstilla och sol. Det var de metrologiska förutsättningarna som vår kunnige exkursionsledare Jan Linder hade att genomföra dagens exkursionen under. Jag tror ingen saknade några andra väderförutsättningar. Sammanlagt såg och hörde vi 46 olika fågelarter. Fågelobservationerna som för en del av oss började med kungsfiskare och slutade med sång av kungsfågel.

Läs mer...
 
Skriv ut
Exkursionsreferat 2015

Foto: Bertil TrobergÖrndagen 25 januari

Den tolfte örndagen genomfördes den 25 januari. Yttre omständigheter var gynnsamma denna annars så blåsiga vinter. Strax över nollan, nästan ingen vind och god sikt. Örnmaten, den sedvanliga kosten av lungor och strupar var väl förpackade av välvillig personal på Scan och utburna av familjen Jarnemo kvällen före.

Läs mer...
 
Skriv ut
Exkursionsreferat 2015

Örnräkning 3 januari 2015

Årets örnräkning blev en lyckad tillställning. Rekordmånga örnar, såväl havsörn som kungsörn, räknades in.

Väderleken brukar vara ett obligatoriskt ämne för referatet från örnräkningen. Så även denna gång. Hösten 2014 var ur metrologisk synpunkt sommar ända in i november, dvs  med dygnsmedeltemperatur över 10 plusgrader. Under julhelgen kom dock en rejäl köldknäpp. Då påbörjades också åtelverksamheten vid kusten. Denna kombination gjorde att koncentrationen av havsörn ökade. T ex sågs 16 havsörnar samtidigt i anslutning till åteln under mellandagarna.

Foto: Anders Jarnemo

Läs mer...