Aktuellt program

Lör 16 aug LINNÉRUNDAN I AUGUSTI

Hur ser det ut på fågelfronten på Isternäset och andra delar av Linnérundan i Kristianstads Vattenrike mitt i augusti? Tillsammans med Evert Valfridsson letar vi upp vad som finns - nu när det snart är dags för många av våra flyttfåglar att börja förbereda sig för kommande flyttning. Vi startar kl. 08.00 från parkeringen vid naturum och viker förmiddagen åt fåglarna här ute. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Infokontakt: Evert Valfridsson.

 

Sön 17 aug HEMMAMARKER MED HANS CRONERT

Tillsammans med Hans Cronert ger vi oss iväg till något av hans favoritställen för att se vad en augustiförmiddag kan bjuda i fågelväg. Vi samlas på parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 07.00 för vidare färd ut i någon av våra hemmamarker. Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost. Infokontakt: Linda Niklasson.

 

Lör 30 aug HAVETS DAG I ÅHUS

Medlemmar från fågelklubben visar fåglar från tornet i Äspet mellan kl. 16 och 20! Läs mer om detta arrangemang på www.vattenriket.kristianstad.se/naturum

Skriv ut
Exkursionsreferat 2014

Foto: Linda NiklassonFågelskådningens dag 4 maj

Efter ett antal decennier, ja det är faktiskt så länge, så övergav vi Håslövs ängar till förmån för Linnérundan. Det blev i alla fall fler fågelarter men inte fler besökare än det föregående året. Det är som vanligt stor konkurrens mellan olika arrangemang och andra måsten en vacker helg i början av maj. De som kom planerat eller spontant fick uppleva ett blandat utbud av fåglar på de olika stationerna och dessutom ett kulturinslag då Lillöborgen var öppen för besök. Här fanns också möjlighet att följa konstnären Carl Christian Tofte i fullt arbete med att framställa fågelakvareller. Det fanns också möjlighet till verksamhet för yngre besökare. Ett intressant och uppskattat inslag var den första stationen där ringmärkning av fåglar demonstrerades såväl i teori som praktik.

Totala antalet arter under dagen på samtliga stationer blev 93 vilket är betydligt fler än det sextiotal arter som brukar observeras under fågelskådningens dag. Några direkta sensationer noterades inte men t ex sågs blå kärrhök sträckande norrut, årta i par, svarttärna, pungmes och svart rödstjärt. En anledning till det högre antalet sedda och hörda arter är naturligtvis att biotoperna varierar mycket mer längs Linnérundan än ute på Håslövs ängar.  

Årets tipsrunda var som vanligt svår, anpassad till de garvade skådarna. Men denna gång kanske onödigt svår med tanke på att många deltagare inte var den sorten som ständigt har en kikare hängande runt nacken. Det får författaren till densamma,  dvs undertecknad, ta på sig. Hur som helst fyra deltagare med 11 rätt utkristalliserade sig. Därmed fick lottdragning vidtas och prislistan kan ses nedan.   

Som vanligt tackar jag såväl besökare som alla funktionärer för genomförandet av och deltagandet i detta arrangemang.

/Nils Waldemarsson

Rätt tipsrad för tipsrundan Fågelskådningens dag 4 maj 2014

Fråga    Svar    Kommentar
1          1       Bronsibis var en ny art för Kristianstad kommun 2013
2          2       Kvicksilverbetat utsäde höll att utrota råkorna
3          1       Bilden visar en taigasädgås
4         X       SOF heter numera SOF - Birdlife Sverige
5         X       Cirka 65 par rödspov häckade i Vattenriket 1997
6         1        Siluettbilden visar en tofsmes
7         2        Härfågeln ansågs förebåda krig
8         2       Koltrasten var en de arter som ökade mest vid fågelbordsräkningen
9         1       Svart rödstjärts ursprungliga biotop är bergstrakter
10        1       Pilen pekar på tertialerna
11        2       Knipan tillhör dykänderna
12        X       Årets högsta antal vid tranräkningarna i Pulken var 6 800
13        X       Siffran 42 avser objektivöppningen i mm på kikaren

Prislista tipsrundan

1:a pris Rovfåglar/ugglor litografi av C C Tofte  Alf Hallqvist Höör
2:a pris Fågelakvarell av C C Tofte                  Mats Nilsson Kristianstad
3:e pris Fågelakvarell av C C Tofte                  Eivor Bengtsson Tjörnarp
4:e pris Skånes fåglar del 1 och 2                   Anders Sigfridsson Åhus

Läs mer...
 
Skriv ut
Exkursionsreferat 2014

Nytt i  hemmamarker - 6 april

Knölsvan Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Tolv deltagare (inklusive ledaren) samlades på naturumparkeringen klockan åtta för att under Jan Linders ledning åka ut och skåda fåglar. Det var dimmigt när vi samlades, men sikten förbättrades snart. Vinden var svag och temperaturen kanske fem grader. Målen för exkursionen skulle bli naturreservatet Sånnarna och Äspet med fågeltornet. Redan från parkeringen kunde vi bl.a. se och höra en fasantupp.

Läs mer...
 
Skriv ut
Exkursionsreferat 2014

Foto: Linda NiklassonTosteberga ängar 16 mars

Morgonen var regnig men trots det samlades 16 nyfikna fågelskådare för att följa med Linda på Tosteberga ängar. självklart höll vi också ögonen på markens växtlighet. Vi vandrade söderut till ett område vid namn Knekten. Här skådades ut över havet och vi såg bl.a. snatterand, småskrake, strandskata, skäggdopping och gravand. I luften hördes grågäss och tofsvipor.

 

Läs mer...