Aktuellt program

Sön 24 maj        Linnérundan i pingsten

Kl. 07.00 ger sig Evert Valfridsson ut från parkeringen vid naturum och tillbringar pingstdagens förmiddag bland fågellivet på Isternäset och delar av Härlövs ängar. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

 

Ons 27 maj        Linnérundan

Kom till parkeringen vid naturum senast kl. 07.00  och följ med Evert Valfridsson och se hur fågellivet har förändrats de senaste veckorna i de här delarna av Vattenriket. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

 

Sön 31 maj         Vad finns på Ripa Sandar?

Ripa sandar – de sandiga markerna kring Ripa – är en alldeles speciell biotop, som kan bjuda på många olika arter bland både fåglar, andra djur och växter. Tillsammans med lantbrukaren Bo Svensson, Ripa, tittar vi närmare på vad området har att bjuda. Vi samlas för samåkning från parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 07.00. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Skriv ut
Exkursionsreferat 2015

Foto: Josefin Svensson

Fågelskådningens dag 10 maj - med rätt tipsrad!

För andra året genomfördes Fågelskådningens
dag längs Linnérundan. Nya inslag var bl a guidade turer och att Arkelstorps scoutkår serverade grillad i bröd till hågade vid Tivoliparken. Tyvärr gjorde förmodligen vädret att presumtiva besökare tittade ut på den molniga himmeln med duggregn på morgonen och därefter vände sig om i sängen och somnade om. Antalet observerade fågelarter, drygt ett åttiotal, översteg nämligen betydligt antalet besökare som stannade kring cirka 80 personer. Några av dessa fastnade nog länge på första stationen där ringmärkning visades.

Läs mer...
 
Skriv ut
Exkursionsreferat 2015

Foto: Per HagbergPå spaning efter birdies på golfbanan i Åhus - 2 maj

Kristianstads Golfklubb i Åhus anläggning ligger inom det av UNESCO klassificerade området "Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve". Det ställer speciella krav på klubben vad avser såväl miljöarbete som samverkan med olika instanser.

Biosfärkontoret och klubben har gemensamt drivit ett projekt kallat ”Multifunktionell golfbana med unika natur- och kulturvärden. Ett av resultaten av detta arbete är den vandringsled som skapats på och runt banan. Andra synbara effekter är slåtter med uppsamling på delar av östra banan samt de områden som harvats, plöjts eller grävts för att skapa förutsättningar för nya växtarter att etablera sig. Detta skall också även ge bra biotop för traktens fåglar.

Läs mer...
 
Skriv ut
Exkursionsreferat 2015

Foto: Bertil trobergVårkänslor vid Lunkeskog, 19 april

Två stycken nyanlagda våtmarker, en vid Lunkeskog belägen mellan byarna Bjärlöv och Övarp och en belägen vid gården Adinal med besöksinfart från stora vägen mellan Färlöv och Norra Strö, detta var fågelklubbens exkursionsmål denna soliga och vårvarma söndag. Dessa två våtmarker skiljer sig ganska mycket åt vad gäller placering i olika anläggnings- och biotopmiljöer. Våtmarken i Lunkeskog ligger i anslutning till den f.d. torvmossen Källemosse och med skogskanten några hundra meter bort. Torvmossen där man tog bränntorv så sent som under första halvan av 1900-talet.Våtmarken som anlades 2013 har fuktängar och naturliga ängsmarker runt om vilka regelbundet avbetas. Våtmarken vid Adinal som anlades 2012 är belägen i en naturlig svacka mellan högproduktiv åkermark och ligger mitt ute i odlingslandskapet.

Läs mer...