Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Exkursion i hemmamarkerna med Hans Cronert, 21 september 2019

Åtta deltagare var samlade i den tidiga morgonen vid naturum. Vädret verkade bli bra för sträckfågelstudier på Rinkabyfältet. Vinden utlovades bli måttlig från väster, vilket brukar innebära bra sträckrörelser av framför allt olika tättingar och sparvhökar som pressas ut och koncentreras mot kusten.

Tyvärr infriades inte förhoppningarna. Det var ganska disigt och vinden blev kraftigare än förväntat. Visserligen noterades sträckrörelser hela tiden, men det var glest mellan flockarna och fåglarna flög ganska högt och var svåra att höra i den kraftiga vinden.

Grönsiska och ladusvala dominerade och det sträckte ett antal hundra av vardera. Kul var inslaget av enstaka back- och hussvalor.

Lite oväntat, men har hänt förr på Rinkabyfältet, var 14 storlommar som kom insträckande från havet på relativt hög höjd med kurs mot sydväst. Ganska få simfåglar noterades, men två gråhakedoppingar i vinterdräkt en bit ut i bukten piggade upp och det gavs möjligheter att jämföra utseendet med skäggdopping.

 

Hans Cronert