Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Nils Valdemarsson och Christer Neideman. Foto: Ulrika TollgrenÖrndagen 20 januari 2019

Årets upplaga av örndagen genomfördes med ett högt antal besökare. Inte minst med draghjälp av god förhandsinformation. Inga rekordantal av örnar, men alla fick ta del av såväl havsörnar som information om dessa.

325 besökare kan inte ha fel! Stora rovfåglar och i synnerhet örndagen är intressant. Denna genomfördes för 16:e gången  ute vid Tosteberga bodar i samverkan med byalag, hamnföreningen m fl i Tosteberga, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Uppslutningen var således god såväl från besökare som funktionärer. Morgonen och tidig fm var tämligen kylslagen i nordvästvinden och nollgrader varför serveringen av korv och kaffe var populära.

Dagen började med en för matningsverksamheten ovanlig observation, en ung kungsörn som under en lång stund högg in på maten. Efter denna började havsörnarna att tillkomma. Dock totalt i tämligen blygsamt antal, bedömningsvis ett tiotal individer. Men besökarna hade möjlighet att hela tiden se havsörnar i olika positioner. En vuxen fågel hade godheten att uppvisa ett spektakulärt andjakt precis utanför den västra delen av hamnområdet. Mycket uppskattat! Hur gick det för änderna? Denna gång klarade alla sig. Havsörnen fick hålla till godo med de utlagda lungorna och struparna.

I de föredragningar som gjordes med jämna mellanrum under dagen tog undertecknad och Christer Neideman upp såväl historia som nutid för örnarna. Havsörnarna kan både för Skånes del och nationellt numera beskrivas som en framgångssaga. Från det första  häckande paret i modern tid i Skåne år 2000 till idag ett 40-tal par visar framgången. För kungsörnarna är situationen åtminstone i Skåne betydligt mer problematisk. Antalet häckande par och reproduktionen är låg. Inte minst skogsavverkningar hotar en del boplatser. Men förhoppningsvis kan denna dag ge besökarna förståelse för våra stora rovfåglar och därmed hjälpa till med opinionen i dessa frågor.

Vi tackar alla besökare och funktionärer för som vi tycker en lyckad dag. Vi sänder också ett tack till den lokala pressen och sociala medier som uppmärksammat denna verksamhet på ett utmärkt sätt.

Nils Waldemarsson