Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Örnräkning 6 januari 2024

Kung Bore slog till med full kraft. Snöstorm dagarna före räkningen och isande kyla under räkningen. Men både örnarna och räknarna trotsade detta. Närmare 90 havsörnar noterades. Vilket är nära det maxantal som räknats in under drygt 45 år av örnräkningar.


 
Havsörn
Fördelen med det rekordkalla vädret var möjligen att de friluftsaktiviteter som brukar kunna störa örnräkningen i stort uteblev under förmiddagen. Dock uppstod störningar särskilt under förmiddagen vid matningplatsen. När det gäller stora antal är det ett par områden som sticker ut. Det är området öster om Tosteberga och Gruarna som denna gång höll många havsörnar, sammanlagt mer är 15 individer. Det var kanske dessa som saknades vid matningen vid Lyckeboda? Dessa örnar rörde sig i stället i hög grad mot Blekingesidan eller mot fälten norr om kusten. Man kan möjligen spekulera om att den plötsliga kylan och påbörjad isläggning inneburet många vinteroffer bland gäss och änder. Vidare var aktiviteten hög utanför Åsumtornet. Här var det ett kadaver på isen som lockade under hela fm. Här handlade det om upp till 8 eller 9 olika individer som alternerade vid bytet.

Genom bevakningen så har vi kunnat få en god uppfattning om hur örnarna förflyttade sig eller uppehöll sig och därmed undvika dubbelräkning. Därför kan nedanstående sammanställning ses som ett tämligen tillförlitligt minimiantal. Trots att några områden inte räknades så är antalet i paritet med förgående års höga antal. Antalet adulta örnar visar möjligen på att vintervädret gjort att även några adulta örnar utanför vårt område denna gång kommit ner till våra trakter.

Antalet havsörnar i Kristianstad och Bromölla kommun 2024-01-06

Lokal                         Antal örnar       Adulta   Yngre/obestämd ålder
Kusten inkl                       32-35             10          22-25
Tr Ljungby mosse

Ivösjön                              2                1            1  

Oppmannasjön/                    11                2           9                            
Råbelövsjön

Odersberga/                        1                 0           1
Gummastorpasjön (gick inte att nå)

Araslövssjön/                       11                4           7
Isternästet

Hammarsjön                      12-14             4-5       13-15

Söder om Hammarsjön          13-15              2        11-13

Totalt                             82-89            23-24      59-65

Kungsörn
Denna gång sågs endast en ung kungsörn i vårt område. Då i den södra delen av bevakningsområdet. Troligen, så vitt känt, en av de två kungsörnar som kom på vingarna i Skåne under 2023. Som det påpekats under de senaste åren går det väldigt dåligt för de skånska kungsörnarna. Det vore därför angeläget att kungsörnarna fortsättningsvis ägnas mycket uppmärksamhet.

Tack
Denna gång var det som sagt bistert för våra örnräknare! Frusna fingrar och tår trots kläder för polartrakter och för en del efter hand ökande nordlig vind. För några uteblev örnobservationer helt. Men negativa rapporter är minst lika viktiga. Inte minst för att avgöra hur och om örnarna rör sig i området. Stort tack alla för insatsen och på återseende vid nästa års örnräkning!

Nils Waldemarsson