Senaste gåsräkningen

 


För medlemsskap och adressändring:
Jan-Åke Nilsson
tel: 0708-42 19 28

Övriga medlems och föreningsfrågor:
Nils Waldemarsson
tel: 0706–52 63 11

Nytt material eller synpunkter på innehållet skickas till ansvarig utgivare för Websidan:
Ulrika Tollgren
tel: 0738-08 37 73

Tekniska frågor ställs till:
Patrick Tollgren

Alla bilder och texter är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan upphovsmakarens medgivande.

Fågelskådningens dag 5 maj 2024

Morgonens snack bland funktionärer och de första deltagarna kretsade kring de väderappar som med stort intresse konsulterades. Dessa påstod att det skulle börja regna kl 10. Men kl 08 så började regnet och pågick i drygt två timmar. Vilket naturligtvis påverkade antalet besökare och fågellivet.

Dessutom så saknades nästan helt en del stämmor bland fåglarna. T ex en sådan viktig art för området som tofsvipa. Vi blev rätt överens om att anledningen till detta borde vara den långvariga vårfloden och höga vattenståndet under den period som vadarna söker boplats.
Det fanns helt enkelt inte en torr plats att lägga boet på.

Men trots detta så räknades 70 arter in under förmiddagen. Då även ett par rödspov. Dessa hade inte varit sedda på cirka 14 dar på ängarna. Även storspov med förmodligen tre revir gladde. Alla arter av simänder noterades. Bland annat lite ovanligare kan nämnas rastande småspov, flera grupper med brushane, sträckande dvärgmåsar, förbiflygande svarttärnor och på en närbelägen åker rastande silltrut.

Som vanligt ingick en tipspromenad med knepiga frågor. En pristagare hade 12 rätt och två hade 10 rätt på denna. Priserna kommer att nå pristagarna.

Fågelklubben tackar besökare och funktionärer för en i besvärligt och blött väder väl genomförd Fågelskådningens dag!

Rätt tipsrad för tipsrundan Fågelskådningens dag 5 maj 2024

Fråga  Svar  Kommentar
 1          1     Svarthakad buskskvätta är fokusart under 2024
 2          X     10 500 tranor räknades som mest vid Pulken i år.
 3          2     C:a 75 milj par fåglar anses häcka i landet.
 4          1     Tereksnäppan har fått sitt namn efter en flod.
 5          X     144 göktytor har ringmärkts i holkprojektet.
 6          2     Pärlugglan är utsedd till årets fågel 2024.
 7          1     Sydlig kärrsnäppa tillhör underarten schinzzi.
 8          1     Björn von Rosen skrev "Samtal med en nötväcka".
 9          2     Det ligger ett fågeltorn vid Herculesdammarna.
10         X     Dubbelbeckasin spelar sparsamt hos oss på våren.
11         1     Knölsvan är globalt den vanligaste svanarten.
12         X     Gråsiska var den näst vanligaste arten.
13         2     Det är en mindre hackspett på bilden.

Prislista tipsrundan
Bokpris:  Leif Johansson
Vykort:   Sirpa Hjelm
             Christel Sukell

Nils Waldemarsson