Skriv ut

Fågelskådningens dag 8 maj

Bilden från våren bekräftades. Det var bristen på förekomst av vadare på Håslövs ängar som präglade Fågelskådningens dag. Visserligen fanns det rödspovar som då och då hördes eller visade upp sig men brushane och kärrsnäppa saknades helt. Undertecknad kan inte påminna sig ett sådant tillfälle under alla de år jag varit med om denna traditionella dag. Dessutom var t ex tofsvipa väldigt fåtalig, endast en kull med ungar sågs. Rastande vadare uteblev också i det allra närmaste så när som på någon enstaka grönbena och gluttsnäppa. Kring detta kan naturligtvis mycket skrivas, men fenomenet är tyvärr välkänt och har bl a diskuterats vid nyligen avhållit strandängsseminarium i Vattenriket.

Lite mer positivt var däremot förekomsten av gulärlor och sånglärkor. Åtskilliga sådana visade upp sig respektive sjöng för full hals. Bland de lite mer ovanliga arterna får spetsbergsgås, svarttärna och stenfalk anses tillhöra. Likaså skyndade en flock silvertärnor raskt mot nordostliga häckningsplatser. Totalt noterades ett sextiotal arter, lite färre än brukligt.

Antalet besökare var något färre än vanligt. Kan det ha berott på man redan kände till läget på vadarfronten? Det kan inte ha berott på vädret, som var utmärkt. Inte heller på antalet engagerade funktionärer, det var rekordstort.

Liksom föregående år var det ingen som prickade 13 rätt på tipspromenaden. Däremot var det tre stycken som åstadkom 12 rätt så lottdragning fick ske om priserna. Priser av mer skrymmande karaktär kan avhämtas hos kassören Christer Ahlquist efter överenskommelse, tfn 070-9240585. Priser som ej avhämtats före 31/12 2011 tillfaller fågelklubben. Prislistan följer nedan:

1:a pris Tranlitografi av Carl Christian Tofte Margareta Rydhagen, Lund
2:a pris Trandans av C.C.Tofte Bengt Olsson, Degeberga
3:e pris I fåglarnas värld av Magnus Ullman Elsmarie Widegård, Lund
4:e pris Skånes fåglar del 1 o 2 Gunnar Widegård, Lund
5:e pris Våra fåglar o deras läten Lena Nöbbelin, Kristianstad
6:e pris Fågelholk Boel Glimhall, Kristianstad
7:e pris Vattenriket - en utflyktsguide Anders Sigfridsson, Åhus
8:e pris Fågellokaler i Kristianstad Ingmar Rydhagen, Degeberga
9:e pris Fågellokaler i Kristianstad Eva Sigfridsson, Åhus
10:e pris Fågellokaler i Kristianstad Anna-Gun Rydhagen, Degeberga

Jag tackar såväl besökare som våra duktiga funktionärer för genomförandet av årets Fågelskådningens dag.

Rätt tipsrad på fågelskådningens dag 8/5 2011

Fråga Svar Kommentar
1 1 En rödhuvad törnskata upptäcktes vid Ripa i juni 2010
2 2 Naturreservatet Årummet bildades 2010
3 X Pilen pekar på mindre täckaren
4 X Tamduvan härstammar från klippduvan
5 X Gråhakedoppingen är en av årets riksinventeringsarter
6 2 Pilfinken blev 2:a i årets fågelbordsräkning
7 1 Örnarna stödutfodras med lungor och strupar
8 2 Patrik Olofssons nya bok heter ”Kroknäbbarnas tid”
9 X Vattenrallen övervintrar ibland hos oss
10 X Cirka 7000 tranor räknades in som mest vid Pulken i år
11 X Pilen pekar på en skogssnäppa
12 1 6 olika arter tärnor häckar i Sverige
13 2 Roskarl är kommunfågel i Bromölla

Nils Waldemarsson