Skriv ut

Skräbeån 27 februari

Det var med stor önskan om vårtecken som exkursionsdeltagarna, drygt 20 stycken, gav sig ut på en numera sedvanlig promenad längs Skräbeån. Inte så konstigt då vintern pågått sen i slutet av november. Som exkursionsledare påminde jag dock deltagarna om omständigheterna. Det var denna vinter väldigt fågeltomt i markerna och det rådde kraftig ostvind med någon minusgrad. Dessutom var det ordentlig vattenföring i ån, det brukar inte gynna fågelförekomsten.

Första delen av promenaden bekräftade detta, endast några grönfinkar och mesar gav sig till känna. Ute vid åmynningen i snålblåsten rastade i vakarna åtskilliga grågäss och sädgäss. En stor samling vigg liksom en hel del storskrake och några salskrake noterades också. Här får väl ändå gässen anses var ett vårtecken då de denna vinter i väldigt hög grad tidigare lämnat området. På väg tillbaka prövade vi den nya gångbron och gick således tillbaka på åns västra sida. Jag hade förutspått att på grund av vattenföringen så fanns inga strömstarar på plats. Men här beslog exkursionsdeltagarna mig med felaktig information. Det upptäcktes nämligen en strömstare vid kvarnen som sen drog uppströms och efter en stund kunde beskådas väl av samtliga deltagare. Ibland är det trevligt att ha fel!

Ute vid vilthägnet vid Årup upptäcktes snart nästa trevlighet, en ung kungsörn som visade upp sig ordentligt såväl flygande som sittande på marken. Dessutom hade några havsörnar den goda smaken att visa upp sig samtidigt varför goda jämförelser mellan arterna kunde göras. På väg tillbaka sågs ett stort antal domherrar, en av denna vinters fåtaliga invasionsarter.

Vid sammanräkningen av antalet arter vid återkomsten till Nymölla kvarn summerades 31 arter. Inte mycket i jämförelse med de två tidigare åren då 46 till 47 arter noterats vid samma datum och runda. Således ett mått på hur fågeltomt det varit i markerna vintern 2010/2011. Vi längtar alltså fortfarande efter bestående vårtecken.

Nils Waldemarsson