Exkursionsreferat 2013
Skriv ut
 
Skriv ut
 
Skriv ut
 
Skriv ut
 
Skriv ut
 
Skriv ut
 
Skriv ut
 
Skriv ut
 
Skriv ut
 
Skriv ut
 
Skriv ut
 
Skriv ut

Örnräkning 5 januari 2013

Som vanligt var räkningen indelad i cirka 25 olika områden. Dessa bevakades från gryningen fram till kl tolv. Örnarnas ålder, där så är möjligt, flygriktningar och klockslag noterades.

Det blir allt tydligare att huvuddelen av havsörnarna finns i de områden där det för tillfället finns mest föda. Så när ingen utfodring bedrivs eller större kadaver hittas i inlandet så finns örnarna ute vid kusten där det finns gott om sjöfågel och där åteln finns. Vid detta räkningstillfälle hittade vi två tredjedelar av de inräknade havsörnarna ute vid havet, åtminstone vid något tillfälle under förmiddagen.

 

Kungsörn
Inga kungsörnar observerades av de utsedda räknarna under förmiddagen. Dock inkom en spontanrapport från de södra delarna av Kristianstads kommun om en 2K-fågel under dagen. Att få fullständig täckning på antalet kungsörnar är alltid omöjligt vid denna typ av inventering. Dessa uppträder betydligt mer dolt än havsörnarna. Ofta då i skogsbevuxna områden. Vi har dock tidigare rapporter från området som talar för att de två revirhävdande paren finns där de ska vara. Vidare finns i området minst 3 yngre fåglar. Dock vet vi att antalet kungsörnshäckningar i Skåne har stagnerat. Vidare har naturligtvis det rådande mildvädret betydelse i sammanhanget.

Antalet havsörnar i Kristianstad och Bromölla kommun 2013-01-05

Lokal Antal örnar Adulta Yngre/obestämd ålder
Kusten inkl
Tr Ljungby mosse
41 4 37
Ivösjön 2 1 1
Oppmannasjön 4-5 2-3 2
Gummastorpasjön 4 4
Araslövssjön 1 1
Hammarsjön och
söder därom
9 3 6
Totalt 61-62 10-11 51

Tack

En del av räknarna, fler än vanligt, fick enbart njuta av vädret och såg inga örnar. Men negativa rapporter är minst lika viktiga. Inte minst för att avgöra hur och om örnarna rör sig i området. Tack alla för insatsen och på återseende vid nästa års örnräkning!

Nils Waldemarsson